Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 64 v Kolinci

Čp. 64, parcela č. 199

původní čp. 64 před čp. 131 při silnici k Sušici na přelomu 19. a 20. stol.

Toto popisné číslo měla chalupa naproti mlýnu k Sušici čp. 65 pod židovským hřbitovem. Dne 15. 12. 1907 ji vydražil mlynář Jan Král a zřídil na místě zbořené chalupy skládku dříví k řezání na prkna na jeho pile.

V roce 1931 dostal toto popisné číslo dům (obr. níže), který postavil Karel Trojan, kolářský dělník z Kolince čp. 69, ve spojovací ulici mezi ulicí k nádraží a k Jindřichovicům pod čp. 127 (budova Policie ČR). Majitel tohoto čp. se narodil 13. 2. 1904 v Kolinci čp. 69, jako syn Jana Trojana, rolníka z Kolince čp. 69, a matky Karoliny rozené Polánkové z Věštína. Dne 15. 10. 1927 se oženil s Marií Sýkorovou, narozenou 7. 5. 1908 v Kolinci čp. 110, dcerou Bohuslava Sýkory, obuvníka v Kolinci čp. 110, a matky Karoliny rozené Králové z Kolince čp. 11.

levá část dvojdomku čp. 64, rok 2010  ,  levá část dvojdomku čp. 64, rok 2022  ,

Tito majitelé však nebydleli ve vlastním domu dlouho. Odstěhovali se do Prahy.

Nějaký čas bydleli zde nájemníci (např. učitel zdejší měšťanské školy Václav Hořica s manželkou Ludmilou - viz čp. 144 a 57). Novým majitelem se stal později Jan Zíka, kameník a později místní listonoš, narozený ve Vlčkovicích dne 5. 5. 1908 jako syn Antonína Zíky, rolníka v Lukovišti čp. 3, a matky Magdaleny rozené Petrmichlové z Lukovišť čp. 3. Tento majitel se oženil dne 24. 10. 1931 s Helenou Vodičkovou, narozenou 12. 1. 1910, dcerou Marie Vodičkové, dělnice v Mostě čp. 928, dcery Václava Vodičky, dělníka, a matky Barbory rozené Pokorné.

Vedle majitelů zde bydleli i nájemníci Ladislav Jarolím, narozený 8. 4. 1928 v Ujčíně, povoláním cukrář, později lesní dělník, a jeho manželka Hedvika, narozená 19. 6. 1928, úřednice na poště a později na místním národním výboru.

zpět