Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 103 v Kolinci

Čp. 103, parcela č. 105

pohled čp. 66, r. 1912

Tato chalupa, stulená pod skalnatým srázem naproti mlýnu, vznikla po 3. 10. 1786, kdy Martin Hejl, syn Jana Hejla, chalupníka z Ujčína, koupil místo blíž mlýna k vystavění chalupy ve výměře 8 čtv. sáhů za 10 zlatých. Manželka Anna, dcera Matěje Jílka, přivedla na svět tyto děti:
Václava nar. 13. 9. 1785 v čp. 9,
Františka nar. 5. 10. 1788 v čp. 52,
Šimona nar. 15. 10. 1791 v čp. 52.

Podle narození dětí měla vystavená chalupa číslo pop. 52.

Dne 10. 1. 1811 odevzdali rodiče domek synu Václavovi, panskému mistru bednářskému, který měl za manželku Josefu, dceru Václava Lembergera, panského bednáře z Hrádku a matky Magdaleny Moravcové též z Hrádku.

Všechny jejich děti se narodily v této chalupě:
Jan Bartoloměj nar. 25. 8. 1812,
Antonín nar. 13. 10. 1814,
Jan nar. 1. 11. 1817,
Jakub nar. 23. 7. 1820,
Markéta nar. 7. 7. 1826,
Františka nar. 3. 10. 1831.

čp. 66, r. 2010

Výměnkář Martin Hejl zemřel zde 2. 1. 1831 v 92 letech, jeho manželka Anna ho ve smrti předešla 24. 9. 1824 ve svých 72 letech. Po převzetí chalupy se dostal asi Václav Hejl do finančních nesnází, takže mu bylo na chalupu dne 7. 10. 1815 vloženo zástavní právo na 20 zlatých po třetinách od cechu kolářského, kovářského a tesařského.

Jeho syn Antonín se stal po otci mistrem bednářským a dosti pozdě se oženil s Rozalií, dcerou Josefa Mertla, ovčáckého mistra ze Zavlekova a matky Magdaleny rozené Opalecké z Tedražic. Narodily se jim tyto děti:
Antonín nar. 20. 2. 1852,
Johana nar. 11. 4. 1854,
Anna nar. 23. 8. 1856, †9. 7. 1938,
Jakub nar. 13. 8. 1859.

Po narození posledního syna zamřel Antonín Hejl 23. 10. 1859 ve 48 letech na TBC. Ani matka Rozalie, které byl domek 31. 5. 1861 předán, se nedožila vysokého věku, neboť 4. 3. 1882 zemřela v 57 roku svého věku.

Jejich syn Antonín Hejl se dne 19. 11. 1879 oženil s Annou, 22letou dcerou Václava Mlynáříka, šafáře v Ujčíně čp. 1 a matky Anny, dcery Petra Heřmana, souseda v Kolinci čp. 34. Z tohoto prvního manželství se narodilo 11 dětí:
Julie nar. 21. 3. 1881, †7. 4. 1881,
Karolina nar. 20. 4. 1882,
Anna nar. 8. 2. 1885, odd. 20. 10. 1908 s Josefem Fousem,
Antonín Ferdinand nar. 11. 9. 1887, †29. 12.1888,
Julie nar. 28. 11.1889, †13. 3. 1890,
Ferdinand nar. 13. 1. 1981, †12. 5. 1891,
Antonie nar. 13. 6. 1892, †10. 7. 1892,
Antonín Jan nar. 24. 6. 1893, †21. 9. 1893,
Marie nar. 23. 3. 1895, odd. 11. 12. 1917 s Rudolfem Boublíkem, pozdějším majitelem domku čp. 174,
Julie nar. 19. 6. 1897, †1. 6. 1898,
Václav nar. 23. 9.1899, †15. 12. 1902.

Z druhého manželství s Marií, dcerou Františka Muchny, nájemníka z Těchonic čp. 20 a manželky Marie rozené Karhanové z Těchonic se narodila dcera Julie dne 1. 11. 1906. V době svatby dne 6. 6. 1905 byl otec 53letý, v té době panským hajným v Ujčíně a matka 38letá.

Dne 1. 11. 1924 byla chalupa předána dceři Marii, provdané Boublíkové.

Brzy nato dne 8. 8. 1925 koupil toto popisné číslo Jan Rajtmajer, syn Františka Rajtmajera, dělníka z Kolince čp. 103 a matky Josefy Dudové z Kolince čp. 54. Byl obuvníkem a později dělníkem v továrně na obuv. Manželka Filomena rozená Bernardová z Hor Matky Boží čp. 150 mu dala syna Františka, který se také stal dalším majitelem domku. Jako jeho otec se stal obuvníkem a továrním dělníkem. Dne 27. 4. 1946 se v 26 letech oženil 23letou Emilií, tovární dělnicí v Kolinci, dcerou Václava Kantora, zedníka v Úbyslavi čp. 67 a matky Emilie rozené Hadové tamtéž.

Ve dvou synech (Františkovi a Janovi) těchto manželů je záruka, že i nadále bude domek v rukou majitele tohoto příjmení.

zpět