Zpět - čp     Menu

Historie zbouraného domu čp. 67 v Kolinci

Čp. 67, parcela č. 104

zbourané čp. 67, r. 1950

Okolo roku 1960 byla zbořena na této parcele starobylá rázovitá chalupa s dřevěným štítem, šindelovou valbovou střechou, a s nezvyklou pavlačí na jižní straně, do níž se vcházelo ze silnice po jedenácti schodech na kamenné podezdívce. V místě chalupy se lomila ulice od mostu přes Kalný potok k Sušici a bránila výhledu řidičům motorových vozidel. Tato nešťastná poloha byla příčinou jejího zániku.

pohled na parcelu původního čp. 67, r. 2010

Původně to byla dominikální chalupa, v níž bydleli snad hajní. Není známo, kdy a proč se stala majetkem Václava Sýkory, který tuto chalupu starého čp. 48 prodal 6. 8. 1797 za 120 zl. Matějovi Málkovi, synu Jana Málka, zdejšího souseda a cihláře z dnešního čp. 7. Za manželku měl Annu, dceru Matouše Slunce, hajného. První jejich děti se narodily v čp.7:
Dorota nar. 4. 12. 1787,
Marie nar. 11. 8. 1789,
František nar. 1. 4. 1792, †r. 1795,
Šimon Vojtěch nar. 26. 10. 1794,
Matěj nar. 27. 3. 1797 v čp. 48 (staré), †r. 1799,
Vojtěch nar. 8. 12. 1799 v čp. 68,
Jakub nar. 22. 7. 1802 v čp. 68.

Dne 14. 5. 1829 zemřela v čp. 106 Anna, manželka Matěje Málka v 60 letech na zimnici. Její manžel Matěj Málek opustil svět v 70 letech dne 2. 3. 1838 v Kolinci čp. 47.

Po narození posledního dítěte prodal Matěj Málek tuto “dominikální chalupu čp. 48“ svému bratrovi Františku Málkovi za 170 zlatých. Nový majitel byl tkalcem. Měl za manželku Dorotu, dceru Karla Javorského z Kolince čp. 19. Ta pravděpodobně brzy zemřela a tak se František Málek oženil podruhé s Alžbětou Korcovou ze Zbynic čp. 34.

Dne 1. 9. 1821 odprodal František Málek tento domek dřívějšího čísla 48 Janu Jelínkovi, domkáři a mistru ševcovskému, a jeho manželce Josefě, dceři Václava Maděry, sedláka v Zavlekově a matky Magdaleny Horovic ze Zavlekova čp. 25.

V dřívějším domově a zde se manželům narodily tyto děti:
Josef nar. 11. 2. 1811,
Kateřina nar. 1. 11. 1812,
Josefa nar. 26. 2. 1815,
Josef nar. 19. 10. 1816,
Anna Marie nar. 21. 1. 1819,
Josefa nar. 15. 1. 1825,
Anna nar. 17. 1. 1830,
Marie nar. 29. 8. 1834, †16. 8. 1839.

Majitel Jan Jelínek zemřel v tomto čp. 67 dne 28. 8. 1870 v 90 letech a jeho manželka dne 13. 2. 1856 v 66 letech na tyfus. Jejich dcera Anna se dne 24. 1. 1860 provdala v 19 letech za Ondřeje Niebauera, dělníka ve fabrice na sirky v Sušici, syna Matěje Niebauera, krejčovského mistra v Sušici a matky Barbory, dcery Petra Rauše, nádeníka ze Staňkova. Z jejich dětí jsou známy:
Josef nar. 1. 11. 1860,
Anna Marie nar. 28. 1. 1862.

Matka Anna Niebauerová rozená Jelínková zemřela ve 40 letech dne 2. 2. 1871. Vdovec Ondřej Niebauer, jako 56letý řeznický pomocník se oženil podruhé a z této chalupy se odstěhoval.

Dne 7. 8. 1878 koupil tuto chalupu Antonín Bejvl, mistr krejčovský, syn Václava Bejvla, pasáka v Týnci čp. 1 a matky Marie, dcery Jana Němce, sedláka z Neznašova. Ten se oženil dne 1. 11. 1858 s Marií Hejdukovou, 23letou dcerou Matěje Hejduka, domkáře ve Vlčkovicích č. 25 a matky Františky, dcery Václav Malýho, domkáře ve Vlčkovicích čp. 18. Jejich děti se narodily v různých popisných číslech:
Ondřej Ferdinand nar. 28. 5. 1859 v čp. 5,
Vojtěch nar. 26. 4. 1862 v čp. 46, odd. 17. 5. 1910 s Marií Trautnerovou z Mariazell,
František nar. 5. 8. 1864 v čp. 98,
Emanuel nar. 18. 1. 1867 v čp. 9,
Jakub nar. 17. 6. 1870, †r. 1870,
Marie nar. 27. 7. 1872.

Dne 14. 6. 1905 koupil tento domek Jiří Drha, mistr krejčovský, syn Václava Drhy, domkáře v Kolinci a matky Marie rozené Kopačkové z Horního Staňkova čp. 8. Jeho manželka byla Marie, dcera Jana Poláka, tesařského mistra z Velhartic a matky Františky Kopačkové ze Staňkova čp. 8. Žádné z jejich dětí se nenarodilo v této chalupě:
Růžena Marie nar. 30. 8. 1898 v čp. 24,
Josef nar. 8. 1. 1900 v čp. 24, odd. s Helenou Rážovou ve Středoklukách,
Anna nar. 26. 2. 1902 v čp. 24, od mládí nemocná(gibus), zemřela svobodná 11. 10. 1936,
Marie Kristina nar. 24. 7. 1904 v čp. 31, odd. 5. 2. 1931 s Josefem Štrudlem.

Jiří Drha byl posledním majitelem tohoto zajímavého domku. Takměř se dožil jeho konce. V r. 1949 odešla z tohoto světa jeho malá stářím přihrbená postava s pichlavýma očima, chřestivým hlasem a rtuťovitou povahou. Odešel poslední z rodu Drhů, který se objevil v Kolinci okolo r. 1800. S ním odešla i zásoba drobných příhod a příhodiček velké rodiny příslušníků Kolince z doby přítomné i minulé, které byl Jiří Drha vždy ochoten vyprávět. Vždyť v mládí chodil jako klarinetista po muzikách a tak mnohé slyšel i viděl.

zpět