Zpět - čp     Menu

Historie zbouraného domu čp. 68 v Kolinci

Čp. 68, parcela č. 103, bývalá kovárna rodu Kopáčků

místo, kde stávala kovárna čp. 68, r. 2010

Téměř v polovině ulice k Sušici mezi mostem přes Kalný potok a mlýnem čp. 65 po levé straně stála pod skalnatou strání stará panská kovárna, kde se též říkávalo “kovář v louce“. Bývala to snad jediná chalupa mezi starobylým mlýnem a panským dvorem a zámkem. Kdy byla postavena a kdo v ní pracoval není pro nedostatek patrimoniální agendy možno zjistit.

výřez z pohlednice r. 1902

Dne 24. 4. 1803 prodala vrchnost panskému kováři Františku Kopáčkovi dílnu i s tím místem patřícím k chalupě a se stájí za 400 zl. Za to byl kovář povinnen udělat všechny vrchnostenské kovářské práce nové i staré, ale z vrchnostenského železa. Jako deputát dostával 1 sud piva, 9 měr žita, 1 míru hrachu, 1 míru ječmene, 6 sáhů měkkého a 8 sáhů pařezového dříví. Byl také povinnen 13 dny roboty. Dne 7. 4. 1808 byl mu “z ohledu rozmnožení koňského a hovězího tažnýho dobytka“ zvýšen příděl dříví ze 6 a 8 sáhů na 20 sáhů.

v popředí čp. 67, za ním v řadě kovárna čp. 68, r. 1950

František Kopáček byl synem Josefa Kopáčka a matky Terezie rozené Kohoutové z čp. 5. Dne 13. 10. 1807 se oženil s Magdalenou, dcerou Josefa Krále, pekaře v Kolinci a matky Anny Vojtové, sedláka z Mokrosuk. V zdejší matrice jsou poznamenány jen dvě děti:
Petr nar. 10. 1. 1808,
Marie nar. 13. 5. 1810.

Prvorozený syn Petr byl rovněž kovářem. Dne 21. 2. 1832 se oženil s Annou, dcerou Matěje Čadka, mistra mlynářského a obyvatele z Kolince čp. 3 a matky Marie Kruchlovy z Kasejovic. V této kovárně se jim narodilo 10 dětí:
Václav Petr Mikuláš nar. 6. 12. 1832,
Petr Jakub Jan nar. 17. 7. 1835, †19. 7. 1835,
Jan Ignác nar. 27. 7. 1836,
Anna Antonie nar. 23. 10. 1838, †22. 2. 1842,
Johana Žofie nar. 12. 5. 1841, †24. 10. 1841.

Za půl roku po narození posledního dítěte zemřela matka dne 17. 11. 1841 na TBC. Petr Kopáček se oženil podruhé s Dorotou, dcerou Karla Pelikána, sedláře ze Švihova čp. 66 a matky Markyty rozené Rozsypalové též ze Švihova. Z tohoto druhého manželství vzešlo dalších 5 dětí:
Johana Antonie nar. 27. 11. 1844, †3. 5. 1847,
Karel nar. 12. 9. 1846, †7. 7. 1850 na choleru,
Antonín nar. 12. 10. 1848,
Anna Maria nar. 26. 5. 1850, †8. 7. 1850,
Marie nar. 12. 12. 1851.

Kovárnu dostal Petr dnem 18. 1. 1838. Zemřel v 50 letech na TBC dne 28. 3. 1857.

Jeho následovníkem v kovárně byl jeho syn Antonín, který se dne 30. 1. 1877 oženil s Johanou Evou Hosnedlovou, 22letou dcerou Jana Hosnedla, souseda v Kolinci čp. 47 a matky Josefy, dcery Karla Pohla, souseda v Kolinci čp. 4. Brzy nato 9. 2. 1877 byla kovárna novomanželům předána. Tu oživilo 6 jejich dětí:
Jan Vincenc nar. 4. 4. 1878,
Václav nar. 25. 9. 1879, †8. 7. 1881,
Marie Lidmila nar. 17. 9. 1881,
Johana nar. 9. 5. 1884,
Anna nar. 22. 3. 1886,
Věnceslava nar. 28. 9. 1889.

Dnem 9. 11. 1911 převzal kovárnu syn Jan Vincenc jako čtvrtá generace kovářů rodu Kopáčků. Dne 27. 5. 1905 se oženil s Marií, 21letou dcerou Josefa Dolejšího, mistra krejčovského v Kolinci čp. 55 a matky Marie roz. Švajglové z Velhartic čp. 14. Všechny jejich děti se narodily v této kovárně:
Marie nar. 22. 4. 1906, †26. 11. 1906,
Marie nar. 29. 10. 1907, †19. 1. 1908,
Karel nar. 2. 1. 1909, odd. 6. 9. 1938 s Marií Jílkovou,
Anna nar. 2. 5. 1910, odd. 22. 11. 1947 s učitelem Karlem Kaisrem v Hlavňovicích,
Bartoloměj Jan nar. 24. 8. 1916, odd. 31. 12. 1949 v Domažlicích Irenou Hötzlovou.

Syn Karel se stal od 27. 1. 1933 majitel usedlosti čp. 4, dcera Anna se přestěhovala k manželovi do Hlavňovic a Jan se vyučil dentistou a bydlel u bratra Karla v čp. 43. Tomuto poslednímu synu Janovi byla kovárna dne 13. 9. 1945 odevzdána. Ten ji však už 11. 10. 1947 prodal Řehoři Jílkovi (nar. 28. 3. 1906) a jeho manželce Marii (nar. 22. 2. 1914).

Tito majitelé v 60. letech kovárnu rozbourali a zakoupili si dům čp. 144 v Nádražní ulici. Škoda, že se nezachoval žádný fotografický materiál této svérázné starobylé kovárny.

zpět