Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 136 v Kolinci

Čp. 70, parcela č. 100

 čp. 70, r. 1970

Prvním známým majitelem toho starobylého svérázného domku na levém břehu Kalného potoka pod barokním mostem v ulici k Sušici byl Václav Novák, syn Tomáše Nováka, souseda z Kolince čp. 71 (staré), 46 nové. Ten se ve 20 letech oženil dne 20. 11. 1805 s Terezií, 22letou svobodnou dcerou Jana Krále, učitele z Kolince čp. 11 a matky Terezie Ratajové z Krasilova u Němčic. Podle udání matriky narozených se stal majitelem kolem r. 1810. Z mnoha dětí se jen část narodila v čp. 70:
Kateřina nar. 5. 1. 1807,
Anna nar. 24. 2. 1808,
Josef nar. 15. 1. 1810 v čp. 78 (staré čp. dnešního čp. 70),
Marie nar. 31. 11. 1811 v čp. 78,
Terezie nar. 5. 1. 1814 v čp. 78, †13. 2. 1819,
Alžběta nar. 25. 1. 1816 v čp. 78, †12. 9. 1820 v čp. 69,
Joachim Filip nar. 24. 3. 1818 v čp. 78, †8. 2. 1819,
Terezie nar. 22. 4. 1820,
Filip Jakub nar. 19. 2. 1822,
Martin nar. 25. 4. 1824 v čp. 11,
Alžběta nar. 27. 11. 1829v čp. 11, †14. 4. 1838 na“škrkavčí zimnici“.

Tito manželé si 24. 4. 1820 zakoupili vedlejší dům čp. 69, který dne 27. 1. 1824 směnili s učitelem Jakubem Králem za jeho domek čp. 11 u kostela. Zde také Václav Novák, mistr ševcovský, jako 85letý vdovec dne 11. 3. 1870 zemřel.

 čp. 70, r. 2010

Dům čp. 70 (staré 78) prodali manželé Novákovi 3. 9. 1819 za 1000 zl Janu Havlasovi, krejčovskému mistru, synu Jakuba Havlase, souseda z Kolince čp. 40 a matky Magdaleny Kurzové z Brodu. Dne 23. 11. 1819 se oženil s Barborou, 24letou dcerou Jana Hosnedla, souseda z Kolince čp. 47 a matky Terezie Kolerosové z Čachrova. Narodilo se jim tu 6 dětí:
Ludmila zemř. 11. 11. 1826 v čp. 70,
Jan nar. 18. 1. 1824 v čp. 70, †17. 11. 1826,
Jiří nar. 15. 8. 1826 v čp. 70, †10. 10. 1828,
Eva nar. 12. 4. 1829 v čp. 70,
Alžběta nar. 7. 4. 1831 v čp. 70, †13. 2. 1834,
Barbora nar. 23. 7. 1833.

Dne 4. 2. 1845 prodali manželé Havlasovi dům čp. 70 Vojtěchu Kaltenbrunnerovi, mistru ševcovskému, synu Víta Kaltenbrunnera, mistra ševcovského z Kolince čp. 99 a matky Františky rozené Tiché z Malé Plánice. Za manželku měl Marii, dceru Simona Prandtlera, chalupníka ze Soběšína čp. 7 a matky Anny, rozené Hosnedlové z Dlouhé Vsi. Všech osm jejich dětí se narodilo zde:
Vojtěch nar. 24. 4. 1846, †4. 5. 1846,
Jakub nar. 28. 8. 1847,
Kateřina nar. 13. 10. 1849,
Terezie nar. 18. 12. 1851,
Ignác nar. 31. 1. 1854,
Marie nar. 9. 4. 1857, †12. 4. 1857,
Anna nar. 20. 11. 1858, †27. 11. 1858,
Václav nar. 21. 9. 1860.

Dcera Kateřina se dne 9. 10. 1874 provdala za Matěje Heřmana, syna Michala Heřmana, nádeníka v Kolinci čp. 99 a matky Marie, dcery Víta Dražky, chalupníka z Jindřichovic. Těmto manželům byl domek čp. 70 dne 25. 4. 1887 postoupen. Výminkář Vojtěch Kaltenbrunner zde zemřel dne 24. 4. 1891 v 83 letech. Mladým manželům se narodily tři děti:
Karolina nar. 3. 11. 1875,
Matěj nar. 9. 3. 1888, †19. 6. 1893,
Marie nar. 9. 5. 1894.

Dne 9. 7. 1927 byl domek čp. 70 postoupen Karolině, dceři Karoliny Heřmanové, která si dne 3. 11. 1923 vzala za manžela Františka Rajtmajera, krejčího z Kolince čp. 43, syna Františka Rajtmajera, dělníka při dráze, a matky Josefy Dudové z Kolince čp. 54. Narodila se jim dcera Zdeňka. Po smrti matky se František Rajtmajer oženil podruhé s Josefou Sedlákovou z Čermné a sice dne 30. 4. 1935. Jim byl domek čp. 70 dne 29. 10. 1935 postoupen.

zpět