Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 71 v Kolinci

Čp. 71, parcela č. 113

čp. 71, r. 1975

Nad pravým břehem Kalného potoka na počátku příkrého svahu se rozkládá ve směru východ-západ hospodářská usedlost, kde starší usedlíci říkali “U Havlásků“ a dodnes nese po chalupě jméno “U Skalických“ nebo “Na Skalici“. Prvé jméno po chalupě vzniklo po majiteli, druhé jistě po konfiguraci terénu patrně toto jméno sloužilo k rozlišení rodin Dudů, z nichž jeden příslušník rodu tuto chalupu vlastnil.

čp. 71, r. 2010

Chalupa je jistě staršího data, ale první majitel je mi znám až z r. 1824, kdy 5. ledna prodal Jakub Honzík “emfyteutický domek“ (tj. dědičného vlastnictví) Matějovi Dolejšímu a manželce Magdaleně za 670 zlatých. Z toho vyplývá, že byl vystavěn na panské půdě. Ani o nových majitelích není bližších zpráv. Dne 15. 3. 1836 prodal Matěj Dolejší domek knězi Ignáci Frankovi za 1000 zl. ve stříbrné minci. Tento majitel jistě pocházel z rodu Franků, z nichž pocházeli obecní představení i písaři. Snad tu byl v penzi, poněvadž zdejším duchovním nebyl. Dlouho však tento domek nevlastnil. Dne 30. 9. 1844 prodal dům i pole top. č. 526 “Na Škodovskej“ pod 3 jitra a 16 čtver. sáhů a 2 louky Janu a Barboře Havlasovým za 1280 zlatých konv. měny s 13 dny roboty. Jan Havlas pocházel z rodu Havlasů z Kolince čp. 40.

O 10 let později dostal se dům do vlastnictví Jáchyma Dudy, syna Jana Dudy, hrnčířského mistra a domkáře v Kolinci, a matky Kateřiny rozené Nechutné ze Sušice. Za manželku měl Marii, dceru Vojtěcha Klobásy, chalupníka z Vlčňov a matky Josefy rozené Proškové z Letov. Všechny jejich děti se narodily v tomto domě:
Jan nar. 4. 12. 1854,
Václav nar. 11. 9. 1856, †22. 8. 1878 na TBC,
Marie Kateřina nar. 19. 12. 1859,
Karel nar. 30. 7. 1861, †28. 12. 1861,
Josef nar. 6. 3. 1666, †3. 6. 1866,
Jáchym nar. 6. 3. 1866,
chlapeček nar. 22. 5. 1867,
Matěj nar. 13. 2. 1870.

Svatební smlouvou ze dne 7. 2. 1898 dostal dům syn Matěj, který měl za manželku Josefu, dceru Františka Boublíka, sedláka v Čermné čp. 13 a matky Josefy rozené Kotalové z Čermné čp. 6. Ta mu zde porodila čtyři děti; byly to:
Marie nar. 16. 11. 1898, odd. 25. 7. 1931 s Fr. Frančíkem, obchodníkem z Jeníkovic u Přelouče,
Karolina nar. 9. 11. 1899,
Josefa nar. 22. 2. 1902, odd. 5. 2. 1931 s Josefem Schrottenbaumem, sladovnickým, z Hor Matky Boží,
František nar. 3. 3. 1904, odd.13.6.1943 s Kateřinou Pavlíkovou z Čermné, nar. 19.9.1907.

Dne 10. ledna 1915 byl dům předán nezletilému Františku. Ten se dne 13. 6. 1943 oženil s Kateřinou Pavlíkovou z Hor Matky Boží. Z tohoto manželství se narodily 3 dcery.
Marie, nar. 10.4.1944 v čp. 71, provdaná později za Josefa Ptáčka, později přestěhovaní do Chebu,
Jaroslava, nar. 30.8.1945, provdaná za Václava Dudu z Velhartic,
Zdena, křtěná Františka, 11.5.1949.

Dne 19.6.1960 na louce poblíž svého domu při letní bouřce byla usmrcena bleskem Kateřina Dudová.
Dne 24.2.1965 zemřel také její manžel František.

Dům dostala nejmladší, tehdy nezletilá, dcera Zdeňka, provdaná později (1968) za Václava Bílka z Babin čp. 25. Jim se narodily dvě dcery: Pavlína, 15.4.1970, provdaná za Zdeňka Mayera (v r. 1990) z Běšin čp. 171,
Eva, 10.12.1971, provdaná za Karla Ouředníka (v r.1990) z Ujčína.

Dům čp. 71 Na Skalici byl předán dceři Evě Ouředníkové. V manželství se jim narodily děti:
Eva (1991) a Karel (1994).

zpět