Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 72 v Kolinci

Čp. 72, parcela č. 112 (?114)

čp. 72, r. 1975

Tento skromný domek leží pod svahem, na němž stojí dům čp. 71. Dne 24. 12. 1791 koupil Matěj Krysl místo na chalupu čp. 67 a sice 5 sáhů šířky a 8 sáhů délky za 13 zlatých. Zde postavil chalupu. Majitel byl synem Matěje Krysla, měšťana a tkalce v Kolinci, a matky Terezie, dcery Jakuba Krále, sládka. Za manželku si vzal Marii, dceru Václava Jelínka z Kolince čp. 43. Kromě prvních dvou dětí se všechny narodily v této chalupě:
Václav nar. 6. 9. 1786,
Terezie nar. 31. 7. 1788,
Barbora nar. 3. 12. 1790 v čp. 66,
Vít nar. 15. 6. 1793 v čp. 66,
Tomáš nar. 19. 12. 1795 v čp. 66,
Matěj nar. 1. 9. 1798 v čp. 66,
Josefa nar. 28. 3. 1801 v čp. 66,
Josefa nar. 7. 5. 1802 v čp. 72,
Magdalena nar. 16. 10. 1803.

Podle narození dětí měla chalupa snad čp. 66 a v r. 1802 se změnilo v čp. 72.

čp. 72, r. 2010

Dne 22. 2. 1831 podstoupil Matěj Krysl domek svému synovi Matějovi, který měl za manželku Barboru, dceru Bartoloměje Raška, tkalce ze Svinné. Jsou známy jejich 3 děti, z nichž poslední dvě se narodily zde:
Václav nar. 6. 9. 1825,
Jan nar. 17. 6. 1828,
Magdalena nar. 1. 8. 1831.

Starý hospodář Matěj Krysl zemřel 22. 12. 1866 v této chalupě v 69 letech na uskřípnutou kýlu; jeho manželka ho předešla dne 26. 2. 1864 v 70 letech. Po něm se ujal domku syn Václav, bednářský tovaryš, který si vzal za manželku Františku, dceru Antonína Lebedy, domkáře ve Zdebořicích čp. 26 a matky Kateřiny, dcery Vojtěcha Uhlíka, šenkýře ve Zdebořicích. Chaloupku s nimi obývaly tyto děti:
Marie nar. 27. 1. 1857, †27. 3. 1881 v čp. 39 na TBC,
Václav nar. 5. 9. 1858, †14. 7. 1861,
Kateřina nar. 25. 8. 1860,
Barbora nar. 14. 12. 1862,
Anna nar. 7. 5. 1865, †26. 11. 1866,
Anna nar. 28. 6. 1867, †17. 7. 1867,
Václav nar. 2. 9. 1869.

Manželka Františka zemřela dne 19. 12. 1889 v čp. 74 v 59 letech.

čp. 72, r. 2022

Dne 13. 7. 1876 koupil tento domek František Hosnedl, syn Jiřího Hosnedla z Kolince čp. 47 a matky Lidmily rozené Havlasové z Kolince. Jeho manželka byla Karolina Hrušková, dcera Vojtěcha Hrušky, hospodského z Kolince čp. 9 a matky Kateřiny Boháčové z Kláštera. Jejich děti se narodily v různých popisných číslech:
Ondřej nar. 30. 11. 1854 v čp. 9, †30.11.1854,
Marie nar. 30. 11. 1854 v čp. 9, †8. 1. 1857,
František Matěj nar. 28. 1. 1856 v čp. 47, †26. 8. 1857,
Marie Františka nar. 9. 3. 1859 v čp. 47,
Joachim nar. 26. 5. 1861 v čp. 47,
Anna nar. 9. 7. 1863 v čp. 10,
děvčátko nar. 1. 6.1867 v čp. 27.

Dne 13. 9. 1883 koupil chalupu Jan Sýkora, zahradnický pomocník, narozený 14. 8. 1856 jako syn Martina Sýkory, souseda z Kolince čp. 18 a matky Anny, dcery Vojtěcha Janouška, sedláka v Chlístově. Do této chalupy se vlastně přiženil, poněvadž si dne 18. 9. 1883 vzal za manželku Marii, 24letou dceru dřívějšího majitele Františka Hosnedla. Narodila se jim tu řada dětí:
František Eduard nar. 3. 12. 1883,
Marie Johana nar. 4. 10. 1885,
Johana nar. 18. 5. 1887, odd. 4. 11. 1913 s Jindřichem Marschalkem ve Vídni,
Josefa nar. 15. 3. 1889, †26. 5. 1907,
Josefa nar. 19. 3. 1892(?),
Eduard nar. 1. 1. 1894,
Jan nar. 1. 1. 1894, †6. 2. 1894,
Anna nar. 17. 9. 1896,
Karolina nar. 8. 2. 1899, †odd. 8. 1. 1921 s Matějem Kotalem, domkářem z Čermné č. 20.

Dcera Johany Marschalkové rozené Sýkorové Angela Magdalena se narodila 22. 8. 1915 ve Vídni XIII, kde její otec byl vrchním zahradníkem. Dne 7. 5. 1938 se ve Vídni XIII provdala za Josefa Brixlera.

Dne 9. 4. 1921 byla chalupa postoupena synu Eduardovi, který se dne 5. 2. 1921 oženil ve Velharticích s Marií Sejpovou. Toto manželství skončilo jako bezdětné. Po smrti vdovy Marie Sýkorové koupila domek Božena Jarolímková.

zpět