Zpět - čp     Menu

Čp. 76, parcela č. 80

čp. 76, r. 1971

Václav Sýkora, který si postavil dřevěnou chalupu v ruině bývalých vrchnostenských sýpek, byl obecním služebníkem jako syn Jana Sýkory z Kolince. Za manželku měl Marii Magdalenu, dcera Vojtěcha Jílka, bečváře z Kolince čp. 44 (staré číslování). Měli spolu četné potomstvo:
Jan nar. 25. 3. 1779, †r. 1794 na padoucnici,
Josef nar. 24. 3. 1781 (Při narození tohoto dítěte matrika udává místo narození jako nový dům čp. 60, které později bylo přiděleno jiné budově,
Anna nar. 4. 9. 1784,
Tomáš nar. 19. 12. 1785,
Josef nar. 23. 7. 1788,
Václav nar. 12. 9. 1790,
Josefa nar. 25. 4. 1792,
Antonín nar. 9. 6. 1795, †r. 1795,
Josef nar. 30. 6. 1796.

Václav Sýkora: se nedočkal přestěhování do nového domu, zemřel dne 30. 1. 1798 v 38 letech na souchotě. Na chalupě hospodařila vdova s dětmi; tu předala 20. 1. 1819 synu Josefu Sýkorovi. Poměry zde byly jistě chudobné, protože vdova zemřela 3. 5. 1822 v 70 letech jako žebračka.

část Ŕůžové ulice s pohledem na čp. 76´

Nový majitel Josef Sýkora byl ševcovským mistrem. Jeho manželka Lidmila byla dcerou Josefa Kmocha, zedníka z Jílového č. 25 a matky Lidmily. Jsou známy jejich dvě děti:
Jan nar. 25. 2. 1821,
Josefa nar. 2. 7. 1822.

čp. 76, r. 2010

Josef Sýkora neměl dlouho chalupu ve vlastnictví. Dne 22. 6. 1823 ji koupil Václav Šeller, krejčovský mistr, syn Vojtěcha Šellera, podruha z Kolince čp. 87 na Ovčíně. V 25 letech se oženil s Terezií, 24letou dcerou Pavla Kripla, ševcovského mistra z Kolince čp. 87 a matky Terezie Širerové z Onoho Světa. Svatbu měli dne 11. 2. 1816. Z matrik jsou známé dvě děti:
Simeon nar. 6. 1. 1819,
Barbora nar. 15. 11. 1823.

Tito manželé prodali chalupu dne 15. 11. 1823 Josefu Kotalovi z Čermné. Poněvadž v té době byl nový majitel 45letý, nejsou známy všechny jeho děti, jež mu porodila jeho manželka Kateřina, dcera Šimona Brejchy, domkáře z Dobršína a matky Šourkové, též z Dobršína. Tyto děti se narodily zde:
Josef nar. 24. 10. 1826, † 26. 1. 1827,
Marie nar. 28. 12. 1827,
Johana nar. 28. 4. 1834.

Dne 4. 3. 1836 zemřel již v novém domově u říčky Pstružné Josef Kotal v 55 letech na zápal plic. Čtyři roky nato převzal domek syn Jakub Kotal. Ten se dne 4. 2. 1851 ve svých 30 letech oženil s Markytou, 26letou dcerou po Janovi Malým, krejčím a sousedu z Kolince čp. 33 a matky Kateřiny roz. Pavlíkové z Vlčkovic. Všechny jejich děti se narodily zde v čp. 76:
Kateřina Jossefa nar. 27. 11. 1852, †19. 12. 1887 jako slabomyslná žebračka na otok plic,
Martin nar. 10. 11. 1854, †10. 11. 1855,
Barbora nar. 11. 6. 1856, †18. 12. 1857,
Jan nar. 23. 10. 1859, †týž den,
Rupert nar. ?, †28. 12. 1859.

čp. 311, r. 2022

Brzy po posledním synu zemřel otec Jakub Kotal dne 11. 9. 1860 v 38 letech na souchotě. Jeho manželka Markyta tu dokonala dne 30. 11. 1883, i když byl domek dne 22. 8. 1871 prodán Josefu a Anně Heidingerovým za 345 zl. Josef Heidinger se přiženil do Kolince. Byl synem Antonína Heidingera, domkáře v Lukovištích č. 29 a matky Anny, dcery Josefa Schlehofera, podruha z Lukovišť č. 7. Vzal si za manželku 19letou dceru Josefa Koláře, vápeníka v Kolinci čp. 55 a matky Kateřiny, dcery Jana Jiřiny, sedláka v Čeleticích. Vzali se dne 5. 11. 1867. Z jejich manželství se narodily tyto děti:
Martin nar. 26. 11. 1870 v čp. 55,
Jan Bartoloměj nar. 24. 8. 1879 v čp. 76, †8. 3. 1880,
Josefa nar. 18. 8. 1884 v čp. 76, provd. 4. 10. 1908 ve Vídni s Jos. Nesvadbou.

Po rodičích vlastnil domek syn Martin Heidinger od 31. 1. 1897. Brzy však (dne 26. 3. 1899) koupila domek Terezie Švajglová.

Dne 13. 4. 1912 se domek stal majetkem Ondřeje Uhlíře, obuvníka a kostelníka, a jeho manželky Marie. Jeho rodina byla popsána v I. díle, str. 168 u čp. 15. Od 14. 7. 1917 patřil domek čp. 76 Vojtěchu Oudovi, synu Jos. Oudy, obuvníka v Kolinci čp. 2 a matky Kateřiny, dcery Ondřeje Šellera mlynáře z Puchverečka. Nový majitel byl obuvníkem a později cestářem. Za manželku měl Barboru, dceru Marie Trochové, dcery Kašpara Trocha, dvorského čeledína v Mlázovech č. 1. Manželé měli početnou rodinu:
Václav nar. 7. 7. 1886, oddán 10. 2. 1914 s Kateřinou Častovou v Římově,
Vojtěch nar. 7. 12. 1888 v čp. 5, oddán 5. 8. 1911 s Annou Lávičkovou ve Štěnovicích,
Josef nar. 28. 11. 1891 v čp. 5,
Jindřich nar. 14. 11. 1895 v čp. 106, oddán 2. 10. 1920 s Marií Ševcovou v Zavlekově,
Martin nar. 9. 11. 1896 v čp. 105, oddán 26. 8. 1918 s Marií Hlávkovou v Horách M. Boží,
Bohumil nar. 4. 2. 1900 v čp. 40, oddán 23. 1. 1926 s Annou Jarošíkovou z Kolince č. 109,
Eduard nar. 8. 3.1902 v čp. 40, †21. 3. 1902,
Marie nar. 31. 7. 1903 v čp. 103,
Jaroslav nar. 30. 7. 1905 v čp. 43, oddán 12. 2. 1929 s Marií Kováříkovou z Hrádku,
Johana nar. 11. 2. 1910 v čp. 64, †11. 2. 1910.

Dne 5. 12. 1927 prodal Vojtěch Ouda domek Martinu a Ludmile Boublíkovým z Čermné. On byl tesař (nar. 7. 11. 1896, ona 13. 9. 1894). Dne 6. 7. 1932 se jim narodila dcera Marie, později provdaná Dobřemyslová, která se stala majitelkou tohoto domu.

zpět