Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 77 v Kolinci

Čp. 77, parcela č. 81

čp. 77, r. 1960

Tento domek, původně “na starejch sejpkách“, byl zapsán kontraktem ze dne 20. 10. 1789 (Gr. kn. Nr. III, fol. 725) Šimonu Pohlovi, který si jej vystavěl. Šimon Pohl byl synem Jana Pohla (též psán Paul), chalupníka z Kolince. Za manželku měl Annu, dceru Jana Hlavlase, souseda z Kolince čp. 40. Jejich děti se narodily v čp. 40 i v tomto domku:
Barbora nar. 4. 12. 1778 v čp. 40,
Petrus nar. 31. 8. 1781 v čp. 40,
Alžběta nar. 14. 6. 1784 v čp. 77,
František nar. 29. 1. 1787 v čp. 77,
Terezie nar. 8. 10. 1789 v čp. 77,
Vojtěch nar. 1. 3. 1793 v čp. 77,
Jan nar. 23. 3. 1796 v čp. 40, †27. 4. 1800.

Šimon Pohl zemřel 15. 6. 1814 v 72 letech, jeho manželka Anna dne 19. 6. 1827 v 70 letech jako žebračka.

čp. 77, r. 2010

Po smrti otce převzal domek syn Vojtěch Pohl, zednický tovaryš, který si dne 18. 6. 1822 vzal za manželku Amalii, 26letou dceru Antonína Abdanka, tkalce v Rumburku a matky Magdaleny z Varnsdorfu. Takměř tucet dětí oživilo jejich chaloupku:
František nar. 1. 9. 1822,
Anna nar. 23. 9. 1824,
Aloisie nar. 21. 6. 1827,
Žofie nar. 12. 5. 1830,
Sophie nar. 12. 5. 1830,
Bernard nar. 20. 8. 1832, †10. 11. 1832,
Josefa nar. 1. 8. 1834,
Vojtěch nar. 27. 4. 1837,
Viktorin nar. 22. 3. 1840.

Majitel domku zemřel 8. 5. 1840 v čp. 77. Dne 8. 2. 1844 předala vdova Amalie svatební smlouvou domek své dceři Anně, která si vzala dne 13. 2. 1844 za manžela Martina Holečka, 34letého svobodného syna Jana Holečka, domkáře v Kolinci čp. 26 a matky Marie, roz. Krýslové z Kolince čp. 20 (staré číslování). Všechny jejich děti se narodily v čp. 77:
Anna nar. 18. 2. 1845,
Václav nar. 24. 9. 1848, †15. 1. 1849,
Josef nar. 7. 1. 1855,
Anna nar. 20. 11. 1857,
Emanuel nar. 12. 1. 1866.

I když byl majitelem domku‚ již Martin Holeček, přece se ještě zde v r. 1856 říkalo “U Amalie“. Musela mít býv. majitelka v sobě něco, co uchovalo ji v paměti lidí.

Dne 25. 1. 1877 koupil domek Bartoloměj Němec, zedník, syn Rosalie Němcové, provdané Melkové v Ujčíně č. 24, dcera Matěje Němce, domkáře v Plichtících. První jeho manželkou byla Marie, roz. Hájková z Libětic č. 10. S tou žil nejprve jako domkář na Horách M. Boží v č. 69. Tato manželka mu dala syna Ludvíka nar. v r. 1877. Po její smrti se dne 8. 6. 1896 jako 56letý vdovec oženil podruhé s Alžbětou, 36 letou svobodnou dcerou Františka Rajtmajera, podruha v Ujčíně č. 15 a matky Marie roz. Zajícové z Ujčína.

Z dalších dětí Bartoloměje Němce jsou známy:
Karel nar. 14. 4. 1897,
František nar. 14. 10. 1899, †týž den,
František nar. 18. 4. 1901.

Po 22 letech prodal dne 12. 8. 1899 domek čp. 77 Bartoloměj Němec manželům Václavu a Marii Hrbkovým. Tito vlastnili pak domek 23 let. Nový majitel se narodil dne 14. 6. 1868 v Kolinci čp. 85 jako syn Jana Hrbka, nádeníka v Kolinci čp. 85 a matky Josefy Sýkorové z Vlčkovic. Jako 28letý svobodný dělník při dráze se dne 11. 5. 1897 oženil s Marií, 24letou svobodnou dcerou Jana Šímy, domkáře ve Vlčkovicích čp. 22 a matky Marie roz. Vopalecké ze Zahrádky č. 9. První dcera se jim narodila v čp. 43.
Marie Josefa nar. 20. 7. 1898 v čp. 43,
Karolina Josefa nar. 20. 3. 1901 v čp. 77,
Anna Antonie nar. 1. 7. 1909 v čp. 77.

Dne 24. 5. 1922 koupili tento domek manželé Oskar a Anna Varcollerovi. Domek však vlastnili pouze rok do 12. 5. 1923, kdy si zakoupili v Kolinci domek čp. 6 (viz I. díl, str. 133).

Novým majitelem se stal Emanuel Chaloupka (italský legionář I. sv. války), syn Josefa Chaloupky, mlynářského pomocníka z Kolince čp. 63 a matky Terezie, roz. Pavlíkové z Puchverka č. 38. Narodil se v Puchverku. V 27letech se dne 4. 2. 1903 oženil s Annou, dcerou Vojtěcha Vávry, dvorského čeledína z čp. 1 a matky roz. Dražkové ze Sluhova (roz. 19. 7. 1881). K domku přistavěl chlév (nynější garáž) a stodolu.

Narodily se jim tyto dcery:
Julie nar. 2. 4. 1902 v čp. 1, provdaná za Karla Dražku, dělníka ČD,
Anna Barbora a Marie Františka nar. 29. 11. 1911 jako dvojčata v čp. 63.

Anna se 29. 10. 1932 provdala za Ondřeje Hájka, šoféra ve zdejším pivovaře, Marie si vzala 18. 8. 1934 za manžela Martina Krýsla, zedníka, s nímž později převzala i domek čp. 77 a dala života třem dětem:
Janovi nar. 18. 11. 1934,
Václavovi nar. 20. 2. 1940 ,
Marii nar. 17. 5. 1937.

Dne 17. 9. 1949 postupní smlouvou převzali Martin Krysl a Marie dům čp. 77.

V r. 1959 byl dům přestavěn (vybudováno podkroví).

Dne 1. 10. 1975 postupní smlouvou převzala tento dům Kryslová Marie, dcera Martina a Marie Kryslových, svobodná, dezdětná, zaměstnána na Katastrálním úřadě v Sušici.

zpět