Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 78 v Kolinci

Čp. 78, parcela č. 82/1

čp. 78, r. 2010

I tento malý domeček je starého založení v lokalitě “Na starejch sejpách“. Dne 20. října 1789 byl sepsán kontrakt na chalupu tehdejšího čp. 56 Anny Šellerové, vdovy po mistru obuvnickém Šebestiánu Šellerovi, kterýžto domek si sám vystavěl.

Šebestián Scheller byl synem Jana Schellera. Jeho manželka byla dcerou Jana Javorského z Kolince čp. 20 (staré číslování). Z jejich dětí nám dvojčata Marie a Terezie označují svým narozením pravděpodobně datum postavení chalupy:
Terezie Kateřina nar. 23. 4. 1777,
František nar 3. 10. 1779,
Marie a Terezie nar. 26. 1. 1782 v čp. 56,
Anna nar. 29. 12. 1784,
Vojtěch nar. 14. 4. 1789.

čp. 78, r. 2022

Dne 14. 6. 1793 prodala Anna Šellerová domek Janu Holečkovi, ševcovskému tovaryši, který měl za manželku Marii, dceru Matěje Krýsla, souseda a tkalce z čp. 22 a matky Terezie Formánkové z Klatov.

Dne 3. 4. 1810 prodal Jan Holeček tento domek za 170 zl a odstěhoval se do svého domku, který vystavěl čp. 75 (nového číslování čp. 26). Novým majitelem se stal Josef Ceplecha, tesař, se svou manželkou Kateřinou, dcerou Jakuba Jílka, sedláka z Hrádku č. 1 a matky Kateřiny Hranacké z Velenov. Narodily se jim tyto děti:
Anna nar. 17. 11. 1806,
Vojtěch nar. 9. 3. 1809,
Marie nar. 15. 7. 1811,
Josef a Jan nar. 14. 3. 1814,
Magdalena ; nar. 30. 8. 1817, †4. 6. 1818,
Vojtěch nar. 30. 8. 1819,
Martin nar. ?

V tomto domku skonal v 60 letech majitel dne 12. 2. 1829. Jeho manželka ho přežila o dlouhá léta a zemřela zde jako žebračka v 92 letech dne 15. 3. 1852. Dnem 30. 8. 1842 převzal domek syn býv. majitele Martin Ceplecha, který tu již bydlel dříve se svou ženou Kateřinou, dcerou Matouše Koláře, domkáře z Bystrýho a matky Doroty roz. Polákové též z Bystrýho. Jejich malý domek s nimi obývaly tyto děti:
Václav nar. 16. 12. 1830, †16. 1. 1834,
chlapec nar. 11. 8. 1832, † při porodu,
Josef August nar. 26. 8. 1834, †1. 9. 1834,
Josefa Magdalena nar. 18. 7. 1836, †2. 8. 1836,
Jakub nar. 11. 7. 1837,
Marie nar. 15. 8. 1840,
Jan nar. 3. 6. 1843.

Po smrti Martina Ceplechy převzal domek jeho syn Jakub Ceplecha. O jeho rodině není žádných zpráv. Vlastnil domek od 24. 5. 1855 do 7. 6. 1865, kdy koupili domek manželé Vaicovi. Jan Vaic, tovaryš kamenický, jako 27letý vdovec se dne 4. 7. 1865 oženil s Marií, 24 letou dcerou zemřelého Martina Ceplechy. Všechny jejich děti se narodily v tomto popisném čísle:
Josefa nar. 28. 2. 1866,
Magdalena nar. ?, †11. 7. 1876 v 7 letech,
Josef nar. 18. 7. 1871,
Josef nar. 19. 9. 1873,
Anna nar. 24. 9. 1876,
Barbora nar. 5. 12. 1878.

S manželi Vaicovými zde bydlel i bratr Marie Vaicové Jan Ceplecha, krejčí, který se ve 34 letech oženil 6. 11. 1877 s Kateřinou, 29letou dcerou Prokopa Štrobla, mistra kožišnického v Kolinci čp. 78 a matky Kateřiny, dcery Jakuba Motla, chalupníka z Nemělkova. I jejich děti spatřily světlo světa tu:
Terezie nar. 13. 10. 1878,
Jakub nar. 21. 7. 1884, oddán 27. 9. 1913 s Anastazií Chaloupskou v Klatovech,
Marie Tekla nar. 23. 9. 1886, †27. 5. 1888,
Marie nar. 1. 10. 1893.

Dne 13. 4. 1907 byl prodán domek manželům Silvestrovi a Karolině Kloudovým. Nový majitel byl synem Jakuba Klouda, domkáře kameníka v Buršicích č. 24 a matky Marie rozené Štětkové z Buršic č. 24. Manželka Karolina se narodila v Kašovicích č. 4 dne 5. 9. 1876 jako dcera Jana Pavlíka, domkáře v Puchverku č. 38 a matky Terezie roz. Ziglerové z Kašovic č. 4.

Z dětí je znám syn Josef narozený 7. 12. 1908, později strojvůdce ČSD, který se dne 8. 1. 1940 oženil v Dolanech s Magdalenou Janečkovou. Josef Kloud odprodal část domu čp. 78 rodině Naušů. Tato část dostala čp. 191. Část Kloudů později koupil Janeček z Ujčina.

zpět