Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 8 v Kolinci

Čp. 8, parcela č. 11

čp. 8, r. 1971

Nejstarší známý majitel tohoto domu je jmenován v dílčí ceduli z r. 1583. Byl to Adam Kačkovic, který platil z domu ouroku panského na sv. Jiří a sv. Havla vždy 8 gr 4. den.

Pravděpodobně týž Adam Kačka prodal dne sv. Jiří 1604 dědinu Na štolnách Janu Kusovi za 17 kop (GK fol 290) jeho děti nejsou známi. Po něm hospodařil asi syn Štěpán Kačka, o němž se zmiňuje zápis GK fol 323: “V pondělí po sv. Bartoloměji prodal Šťastný Mařík Štěpánovi Kačkovi, sousedu svému, dědinu kovářskou.“(Tento zápis v gruntovní knize z r. 1544 učinil sám Adam Žižka z Trocnova, městský písař kolinecký a stvrdil podpisem)

Štěpán Kačka a jeho manželka Dorna měli tyto děti:
Jana nar. 9. 5. 1628,
Adama nar. 24. 5. 1626.

Snad měli i syna Matěje, který nebyl v těchto prvopočátcích zdejších matrik zachycen. V polovině XVII.století se jmenuje Matěj Kačka, soused, který s manželkou Dorotou měli tyto děti:
Dorotu nar. 12. 11. 1664,
Mandalenu nar. 7. 2. 1666.

Z účetní knihy zádušní kolinecké fary r. 1670 vysvítá, že na Kačkovském gruntu do r. 1678 hospodařil Jan Hromádka, od r. 1679 jeho syn Jindřich Hromádka. Před Hromádky hospodařila Dorota Kačková.

Jan Hromádka, uváděný též jako šafář, měl za manželku Mandalenu, s největší pravděpodobností dceru Doroty Kačkové. Kromě syna Jindřicha měli dceru Lidmilu nar. 19. 1. 1684.

Syn Jindřich Hromádka měl za ženu Kateřinu, s níž měl tyto děti:
Annu nar. 5. 6. 1685,
Jiřího nar. 16. 2. 1687.

Roku 1689 však Jindřich Hromádka sběhl se statku, kam byl i on sám, nebo jeho otec jako vrchnostenský služebník, dosazen snad proti své vůli.

Držení statku příslušníky Kačkovic rodu bylo, podle berní rully a dílčí cedule z r. 1666 přerušeno jeho majetnictvím Michalem Lacou. Ten s manželkou Annou měl tyto děti:
Lidmilu nar. 17. 4. 1651,
Jana nar. 14. 5. 1656.

Když Jindřich Hromádka sběhl, byl vrchností dosazen Jiří Mařík. Na statku byla 1 železná kráva, 9 strychů polí, 3 strychy únoru a luk pod 2 vozy.

Jiří Mařík měl za manželku Annu a s ní dceru Mandalenu, narozenou dne 22. 2. 1682 a syna Josefa narozeného okolo r. 1678. Jiří Mařík zemřel dne 24. 1. 1711 a před ním dne 26. 1. 1698 jeho žena Anna.

V katastru z r. 1713 jest zde už jmenován Jan Krisl, jako hořejší kovář, který se dne 19. 11. 1702 oženil s Dorotou, dcerou Václava Čapka. Z tohoto manželství vzešly tyto děti:
Lidmila nar. 20. 8. 1703,
Kateřina nar. 6. 1. 1707,
Dorota nar. 23. 6. 1709,
Václav nar. 2. 9. 1712,
Jan nar. 5. 8. 1715.

Jan Krisl, hořejší kovář, zemřel okolo r. 1753. Po něm hospodařil jeho syn Jan.

Jan Krisla mladší měl za manželku Ludmilu Čapkovou. Jejich děti byly:
Matěj nar. 21. 2. 1744,
Karel nar. 6. 11. 1746, zemřel r. 1752,
Marie Terezie nar. 1. 8. 1748,
Anna Kateřina nar. 16. 10. 1750,
Anna nar. 10. 4. 1753.

V soupisu farářského desátku z r. 1776 je jmenován hospodářem Josef Kopáček, jehož otec Matěj, byl kovářem v Kvášňovicích. Tohoto Josefa Kopáčka adoptoval Jan Krisl za vlastního syna, udělal s ním dne 31. 12. 1783 pořádnost a dne 13. 3. 1784 mu kovárnu předal. Není známo, v jakém poměru byl Jan Krisl k Josefovi Kopáčkovi před jeho adoptací.

Josef Kopáček, který byl rovněž kovářem, si vzal za manželku Terezii, dceru Josefa Kohouta, souseda z Kolince čp. 5. Toto byli jejich děti:
František nar. 16. 7. 1778,
Josefa nar. 26. 9. 1780,
Barbora nar. 23. 3. 1783,
Martin nar. 25. 10. 1785,
Josef nar. 11. 7. 1788,
Františka nar. 6. 10. 1791, vdala se 15. 10. 1815 za Jakuba Kutila, panského zahradníka z Hlavňovic,
Jan nar. 22. 8. 1794,
Václav nar. 3. 1. 1797,
Marie nar. 11. 3. 1799.

Synové tohoto prvního Kopáčka v Kolinci vytvořili postranní větve rodu v čp. 68, 28 a 55 a v mladší době v čp. 43. Takměř po 260 let žijí příslušníci tohoto rodu ve zdejší obci, zejména jako kováři v čp. 8 a 68.

Nástupcem Josefa Kopáčka byl Martin Kopáček, jemuž byl dům čp. 8 předán dne 23. listopadu 1809. Když se ale Martin Kopáček dne 27. 10. 1810 oženil se sousedskou dcerou Blažeje Čecha, prodal dne 18. listopadu 1810 společně se svou matkou Terezií roz. Kohoutovou dům čp. 8 svému bratrovi Josefu Kopáčkovi za 2682 zl 30 kr.

Nový majitel byl rovněž kovář. Byl dvakrát ženat. První manželkou byla Marie dcera Jana Šatry, polodvorníka ve Zbynicích a matky Magdaleny rozené Němcové ze Zbynic čp. 15. V jejich manželství se narodily tyto děti:
Anna Barbora nar. 3. 8. 1813,
Vojtěch nar. 27. 12. 1815,
Barbora nar. 14. 12. 1818.

Jeho manželka však zemřela v mladém věku 28 let dne 25. 1. 1820 podle udání v matrice “přirozenou smrtí“.

Druhou manželkou majitele domu čp. 8 se stala Marie, dcera Martina Nového, sedláka z Radosti ?(Kadešic ?), a matky Anny z Rozsedel. Z tohoto druhého manželství vzešla tato řada potomků:
Václav nar. 22. 1. 1822, zemřel 5. 9. 1828 na TBC,
Marie Anna nar. 3. 1. 1824, zemřela 8. 12. 1826 na prsní vodnatelnost,
Rozalie nar. 6. 3. 1826, zemřela 21. 8. 1828 na TBC,
Josef Prokop nar. 2. 2. 7. 1828, zemřel 27. 210. 1859 na TBC,
Františka Barbora nar. 2. 10. 1830, zemřela 8. 8. 1831 na psotník,
Petr Pavel Vojtěch nar. 28. 6. 1832,
Jiří Vojtěch nar. 24. 4. 1834, zemřel 13. 5. 1834 na psotník,
Josefa nar. 23. 2. 1836,
Johana nar. 15. 5. 1838.

V tomto domě čp. 8 zemřela též dne 27. 11. 1826 v 70 letech vdova po zemřelém Josefu Kopáčkovi, rozená Kohoutová z Kolince čp. 5.

Dne 27. července 1836 odstoupil Josef Kopaček dům čp. 8 svému synovi z 1. manželství Vojtěchovi Kopáčkovi, který se v 25 letech oženil dne 25. 5. 1841 s Evou dcerou Jakuba Kohouta, souseda z Kolince čp. 5 a Marie rozené Sejpkové, z Kolince čp. 22, vzdálenou příbuznou z babiččiny strany.

Vojtěch Kopáček byl mistrem k kovářským, ‚jak kázala rodová tradice, ale sám se počal odcizovat tomuto chlapskému řemeslu a byl také v přímé linií posledním kovářem. Snad vedle svého povolaní kováře, snad samostatně vykonával funkci prvního poštmistra v Kolinci, což po něm zdědil i syn Václav.

Jeho děti byly:
Barbora Marie nar. 1. 2. 1843, zemřela 22. 9. 1857 na tyfus,
František nar. 16. 8. 1847, zemřel 1. 21. 1875 na otok plic,
Emanuel Tomáš nar. 16. 12. 1849,
Václav nar. 26. 9. 1851,
Vojtěch Eduard nar. 1. 10. 1859,
chlapeček nar. 16. 5. 1866.

Otec Vojtěcha kopáčka Josef Kopáček zemřel dne 17. 4. 1854 v 65 létech na ochrnutí plic, jeho matka (nevlastní) Marie rozená Nová dne 7. 1. 1870 v 68 letech na rozedmu plic.

Nástupcem byl jeho syn Václav, titulovaný už jen c. k. poštmistr, a jeho manželka Antonie, dcera Jana Pečánky, sedláka ve Svěradicích čp. 24 a Marie rozené Luckové, mlynářské dcery ze Svěradic čp. 13. Tito drželi dům čp. 8 od 26. 5. 1878.

Jejich deset dětí se jmenovalo:
Karel Josef nar. 5. 2. 1878, zemřel 3. 1. 1882 na záškrt,
Marie Antonie nar. 27. 9. 1879, zemřel 25. 1. 1881 na zápal mozkových plen,
Anna nar. 23. 10. 1881,
Karel nar. 27. 7. 1883, oženil se s Marií Křížovou v Praze dne 29. 4. 1911,
Václav Josef, nar. 20. 7. 1885, zemřel 13. 12. 1889 na záškrt,
Adéla nar. 26. 10. 1886, oddána 25. 1. 1912 s Karlem Kolacím v Praze-Vinohradech,
Miloslava Marie nar. 19. 4. 1888, oddána 16. 4. 1913 s Viktorem E. Novákem v Praze-Smíchově,
Antonie Marie nar. 7. 4. 1890, zemřela 30. 3. 1895,
Václav Hugo nar. 1. 4. 1892, zemřel 29. 8. 1893,
Helena nar. 20. 1. 1896, oddána 19. 10. 1915 s Josefem Květem v Praze-Smíchově.

Okolo roku 1902 se odstěhoval bývalý poštmistr Václav Kopáček do Hohlensteinu v Dolních Rakousích, kde zakoupil lesy a obchodoval s dřívím. Musel nabýt slušného jmění, poněvadž všechny děti, které zůstaly živy, byly velmi dobře zaopatřeny. Dcera Anna si vzala za manžela ing. Plischka z Prahy, dcera Miloslava lékaře, dcera Adéla ředitele železáren, syn Karel byl továrníkem na zpracování dřeva v Ústí nad Orlicí. Nikdo z nich se nevrátil do rodného místa a tak tato větev rodu Kopáčků u nich končí. Od 25. července 1902 drželi dům čp. 8 po třetinách:
Moric Herman, majitel domu čp. 4, později čp. 49,
Josef Klinger majitel domu čp. 3,
Emil Popper, syn Eliáše Poppera a matky Franišky.

Všichni tři kupci byli israelité. Poslední z nich byl členem rodiny, která se do Kolince přistěhovala okolo r. 1871.

Eliáš Popper se narodil r. 1829 a byl kupcem v čp. 52, matka Františka se narodila r. 1834; jejich děti:
Karolina nar. 1859,
Žofie nar. 1861,
Josef nar. 1864,
Emil nar. 1870.

Od 2. listopadu 1902 měl Emil Popper všechny třetiny a stal se majitelem celého domu čp. 8. Dne 14. dubna 1923 přikoupil Emil Popper čp. 9. Dědičkou čp. 8 se stala jeho manželka Anna. Jejich děti byly: Františka (JUDr), Emil, Zdeňka a Růžena.

Dnem 10. 11. 1934 byl prodán dům čp. 8 manželům Václavovi a Marii Seidlovým.

Nový majitel byl synem Františka Seidla, řezníka a uzenáře, pocházejícího z Kardašovy Řečice, který v letech 1902 - 1903 bydlel v Kolinci čp. 2, dále v čp. 24, kde se 5. 10. 1904 narodil. Václav, a pak se stal majitelem domu čp. 46.

Ačkoliv byl nový majitel vyučen řeznictví a skupoval dobytek pro otce, přece jen se věnoval sedlačení, původnímu způsobu obživy obyvatelů tohoto domu. O polnostech a jejich poloze a. bonitě nás poučuje stabilní katastr z r. 1837, kdy Vojtěch Kopáček vlatnil:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať23pole130 s46 kr1.
Místní trať24zahrada70 s25 krjediná
Hůrka285pole2 j19 zl1.
pole2 j12 zl2.
pole1 j 385 s 4 zl 21 kr3.
Hůrka335pole1 j 1225 s10 zl 36 kr2.
pole1 j 1300 s6 zl 21 kr2.
Hůrka336skála40 s--
Hůrka337skála25 s--
Hůrka360louka1500 s6 zl 6 kr2.
Hůrkalouka1520 s6 zl 6 kr3.
Hůrka361pole1 j 100 s6 zl 22 kr2.
Hůrkapole2 j 220 s7 zl 29 kr3.
Hůrka u Kalného potoka422 alouka1 j 30 s6 zl 37 kr2.
Hůrka u Kalného potoka422 blouka130 s32 kr2.
Hůrka u Kalného potoka487louka280 s1 zl 8 kr2.
Hůrka u Kalného potoka488pole1 j 545 s4 zl 42 kr3.

zpět