Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 82 v Kolinci

Čp. 82, parcela č. 131

Čp. 82, r. 2010

Původní zápis na tuto parcelu pochází z 1. 11. 1805 a je vtělen do gruntovní knihy městečka Kolince Nr. II., fol. 45.

Prvním pravděpodobným majitelem byl Petr Tomášek, původně domkář v Kolinci čp. 63, syn Martina Tomáška, chalupníka z Podolí č. 11. Jeho manželka byla Dorota, dcera Petra Dolejšího, souseda z Kolince čp. 30 a matky Lidmily Sýkorové z čp. 36. Až jejich poslední tři děti se narodily v tomto popisném čísle počínaje r. 1812:
Martin nar. 17. 8. 1804, †27. 12. 1838 v čp. 82 jako papírnický tovaryš,
Magdalena nar. 14. 5. 1807,
Jan nar. 20. 5. 1808 (v té době byl otec pacholek u Anny Králové, pekařky v čp. 2 (?),
František nar. 5. 4. 1811 v čp. 53,
Marie nar. 16. 2. 1812 v čp. 82, otec domkář a hajný,
Marie nar. 22. 3. 1813 v čp. 82,
Františka Magdalena nar. 4. 10. 1817, †22. 7. 1843 na TBC.

Dceři Marii se zde též narodily nemanželské děti:
Martin nar. 24. 10. 1836,
Jiří nar. 3. 10. 1838, †20. 12. 1838.

Majitel tohoto domku, Petr Tomášek, zemřel zde 11. 2. 1837 v 70 letech, jeho manželka Dorota zemřela ve stejném věku dne 20. 5. 1844 v čp. 70. Dne 30. 8. 1859 koupil tento domek Josef Zettl, mlynářský tovaryš, syn Petra Zettle, podruha z Malé Plané, a matky Barbory, dcery Bohumíra Venricha, domkáře ve Zhůří, se svou manželkou Evou, dcerou Jakuba Vondrovskýho, podruha z Ujčína a matky Anny, dcery Jakuba Jarošíka, domkáře v Cihelně. Poněvadž tito manželé již byli starší, narodily se jim zde jen dvě děti:
mrtvé dítě nar. a †28. 12. 1860,
Marie nar. 15. 9. 1862, †26. 10. 1862.

Josef Zettl tu zemřel dne 6. 2. 1880 na rozedmu plic v 64 letech, jeho manželka Eva dne 18. 8. 1887 v 70 letech v č. 96.

Po smrti Josefa Zettla se domek dostal dne 31. 5. 1880 do vlastnictví Františka Pavlíka, kovářského tovaryše, syna Františka Pavlíka, chalupníka v Čermné čp. 38, a matky Josefy, dcery Josefa Holečka, chalupníka z Vlčňov čp. 7. Dne 20. 1. 1873 se František Pavlík oženil s Albertinou, 30letou dcerou Jakuba Javorského, truhlářského mistra z Kolince čp. 50, a matky Marie, dcery Petra Sallera, měšťana v Sušici čp. 22. Jejich poslední dvě děti se narodily v tomto domku:
Marie Josefa nar. 22. 8. 1874 v čp. 22, †8. 12. 1875 v čp. 50,
Anna Alžběta nar. 13. 11. 1876 v čp. 50,
Pavlina Josefa nar. 29. 4. 1879 v čp. ? †6. 5. 1879 v čp. VI,
Emanuel Tomáš nar. 21. 12. 1880 v čp. 82,
Marie nar. 9. 5. 1888 v čp. 82, †9. 5. 1888.

Dalším majitelem se stal syn Emanuel se svou manželkou Karolinou, s níž jako 26letou dcerou Václava Malého, souseda v Kolinci čp. 33, a matky Julie rozené Králové z Kolince čp. 37, se Emanuel Pavlík oženil dne 21. 11. 1905. Narodila se jim tu kupa dětí:
Antonín Emanuel nar. 9. 6. 1906,
Adéla Kristina nar. 15. 12. 1907,
Bedřich Konrád nar. 19. 2. 1910,
Dvojčata:
Helena nar. 8. 2. 1912,
Milada nar. 8. 2. 1912, †19. 4. 1912,
Karel nar. 31. 5. 1916,
Václav Josef nar. 15. 3. 1916,
Marie nar. 24. 9. 1919, odd. 11. 11. 1950 s Jos. Fořtem z Čermné.

V tomto domě se také oženili Antonín Emanuel 1. 8. 1937 s Blaženou, nar. 1. 10. 1910, dcerou Martina Hradeckého, dělníka v Telči čp. 57/III a matky Antonie Svěrákové z Růžené, dále jeho bratr Bedřich, kameník, s Annou, narozenou 8. 5. 1905, vdovou po Janu Praisovi, krejčovském mistru z Kolince čp. 127, sestrou Blaženy.

zpět