Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 84 v Kolinci

Čp. 84, parcela č. 130

Čp. 84, r. 2010

Původní zápis na odprodej místa pro vystavění domku v této části Starého Ovčína je založen v gruntovní knize městečka Kolince Nr. II, fol. 90 ze dne 16. 8. 1808.

Prvním pravděpodobným majitelem byl Matěj Král, krejčovský tovaryš, se svou manželkou Marií.

Po jeho smrti odevzdala vdova Marie domek čp. 84 synu Janovi Královi. Ten měl za manželku Barboru, dceru Filipa Hoffmanna, zednického mistra z Hor Matky Boží a matky Veroniky Bouškové. Za jejich krátkého manželství se jim zde narodily tyto děti:
Anna nar. 27. 9. 1826,
Matěj Jakub nar. 25. 2. 1828, †18. 5. 1829,
Kateřina nar. ?

Ještě před úmrtím syna Matěje zemřel i otec Jan Král dne 5. 3. 1829 v 28 letech na vodnatelnost.

Dne 10. 1. 1844 připadl domek jejich dceři Kateřině, která si jako 18letá vzala dne 30. 1. 1844 za manžela Jana Steinera, 27letého papírnického tovaryše, syna Kryštofa Steinera, zedníka a podruha z Kolince čp. 27 a matky Marie rozené Hoškové z Trnčí č. 27, chudenického panství. Všechny jejich děti se jim narodily v tomto domku:
Anna Marie nar. 9. 12. 1844,
Antonín nar. 27. 3. 1847,
Marie nar. 15. 3. 1849,
Kateřina nar. 31. 7. 1851, †5. 4. 1855,
Jakub nar. 8. 7. 1853,
Ernestina nar. 11. 9. 1856, †4. 3. 1862,
Emanuel nar. 26. 3. 1859, odd. 29. 11. 1911 s Josefou Šedivou v Praze-Nuslích.

Matka zemřela dne 2. 12. 1890 v tomto domku v 65 letech. Její matka Barbora ji předešla v smrti před 10 lety dne 9. 1. 1880 v 80 letech. Dne 4. 11. 1893 koupil domek Josef Suk a po něm se vystřídalo rychle několik majitelů. Od 11. 5. 1893 do 15. 10. 1901 Marie Rolencová, potom do 4. 2. 1903 manželé Petr a Františka Baldánovi a dále do 5. 3. 1904 Ferdinand Duda.

Domek se dostal do stálejších rukou, když dne 5. 3. 1904 jej koupil na počátku rozkvětu kamenické éry a slávy kolinecké žuly Ludvík Kocourek, kameník, syn Františka Kocourka, nádeníka v Hudčicích č. 11 u Blatné a matky Františky rozené Trefné ze Slavětína č. 2. Ve svých 23 letech se dne 19. 7. 1902 oženil s Marií, 21letou dcerou Václava Rubáše, zedníka a domkáře v Kolinci čp. 93. Tu se jim narodily tyto děti:
Marie nar. 9. 5. 1903,
Ludvík Václav nar. 14. 7. 1906, †19. 3. 1947 na otravu,
Karel Josef nar. 17. 1. 1908.

I dále zůstal domek v rukou rodu Kocourků, když dne 8. 1. 1938 se dostal synu Karlovi a jeho manželce Josefě, narozené dne 13. 2. 1911.

zpět