Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 85 v Kolinci

Čp. 85, parcela č. 44

čp. 85, r. 2008

Tento dům je poměrně mladý. Dne 15. 7. 1807 prodává Václav Sejpka nově vystavěnou chalupu na vlastním poli “u starejch sejpek“ Václavovi Brožíkovi z Křížovic. Tolik suchý zápis v pozemkové knize.

Podnikatelem této stavby byl pravděpodobně Václav Sejpka, majitel domu čp. 21, jehož druhá manželka Kateřina byla dcerou Pavla Brožíka, sedláka z Křížovic. Nový majitel Václav Brožík byl patrně s ním spřízněn.

Dlouho však tento dům nevlastnil, poněvadž již 8. 5. 1808 prodal ho Tomáši Čapkovi za 850 zl. Snad se jednalo o Tomáše Čapka, který byl v Kolinci panským vrátným. Ale ani ten se nezdržel dlouho v tomto domě. Dne 16. 10. 1814 ho prodal manželům Josefu a Kateřině Honzíkovým za 800 zl. Ti prodali dům už 16. 10. 1817 bratru Josefa Honzíka Antonínu Honzíkovi za 1400 zl. Antonín Honzík měl za manželku Kateřinu po zemřelém Jakubovi Dolejším, sousedu z Kolince čp. 24 a matky Anny Sklenářově z Kolince. Ta umřela 18. 2. 1840 v 60 letech na TBC a Antonín Honzík se oženil podruhé s Annou, dcerou Antonína Hofmanna, zámeckého šenkýře v Horách Matky Boží a matky Josefy, dcery Jana Pintíře z Břetětic čp. 10. Antonín Honzík zemřel dne 6. 3. 1860 v 60 letech na mrtvici a 46 letá vdova Anna se dne 26. 11. 1861 provdala za 42 letého svobodného Františka Kaltenbrunnera, ševcovského tovaryše, syna Víta Kaltenbrunnera, mistra ševcovského a matky Františky, dcery Jana Píchy z Malé Plánice. Když jeho manželka Anna dne 22. 10. 1869 zemřela v 54 letech na pneumonii, byla chalupa odevzdána dne 31. 12. 1869 Františku Kaltenbrunnerovi. Jeho druhou manželkou se stala Barbora, dcera Vojtěcha Rajtmajera, sedláka v Radvanicích čp. 2 a matky Anny, dcery Josefa Valdmana, sedláka ve Stojanovicích.

Jejich děti byly:
Johana Kateřina nar. 16. 5. 1876,
Kateřina nar. 15. 12. 1877, provdaná 6. 2. 1915 za Františka Mareše z Plánice,
František nar. 6. 2. 1886.

Nejstarší dcera Johana si vzala za manžela Jakuba Klouda, kameníka, syna Jakuba Klouda, domkáře v Buršicích čp. 24 a matky Marie rozené Štětkové z Buršic. Těmto manželům byl dne 8. 2. 1908 dům předán. Jim se zde narodily tyto děti:
František Antonín nar. 14. 4. 1909,
Antonín Karel nar. 13. 1. 1913, oženil se 4. 2. 1942 v Rokycanech s Annou Jelínkovou rozenou Maurovou,
Růžena Johana nar. 25. 6. 1916.

zpět