Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 86 v Kolinci

Čp. 86 , parcela č. 126

Tento domek zřídil z části ovčích stájí Josef Bejbl, kterou koupil dne 24. 4. 1806.

Dne 14. 9. 1822 prodal Josef Bejbl tento domek Vojtěchu Holečkovi za 314 zl.

Po Vojtěchu Holečkovi vlastnil domek od 24. 1. 1835 Josef Šustr z Obyc, který jej nabyl za 140 zl. Ale neměl domek dlouho. Již 28. 8. 1837 ho prodal za 166 zl. Josefu Kolářovi, synu Jana Koláře, sedláka z Častonic č. 5 a matky Marie, rozené Kolářové z Chvalšovic, a jeho manželce Kateřině, dceři Jana Jiřiny, sedláka z Čeletic č. 4 a matky Magdaleny rozené Koudelkové (Matějkové) ze Stojanovic č. 2. Tito manželé zde žili, asi do r. 1852. Z jejich manželství vzešly tyto děti:
Marie nar. 18. 2.1839 v čp. 86, †5. 5. 1842 v čp. 86,
Josef Havel nar. 13. 10. 1841 v čp. 86, †23. 11. 1842 v čp. 86,
Martin nar. 11. 11. 1843 v čp. 86,
Jan nar. 1. 7. 1846 v čp. 86,
Anna nar. 23. 7. 1848 v čp. 86,
Josef nar. 8. 3. 1851 v čp. 86, †6. 7. 1851,
Josef nar. 10. 10. 1852 v čp. 55, †13. 3. 1853,
Vincencia nar. 13. 9. 1856 v čp. 55.

Poté se domek dostal do vlastnictví hraběte dr. Taaffe a sloužil jako hájovna. Vystřídalo se tu více strážců panských lesů.

První z nich byl pravděpodobně Vojtěch Pojar, syn Bartoloměje Pojara, domkáře a lesního hajného z Buršic č. 9 a matky Josefy rozené Kohoutové Z Buršic č. 6, který se jako 32letý vysloužilý voják oženil dne 18. 1. 1853 s Barborou, 32letou vdovou po Norbertu Krislovi, domkáři v Kolinci čp. 48, dcerou Václava Pitly, domkáře a mistra bednářského z Malovesky u Tejnice č. 9 a matky Markéty rozené Fričové z Bystřice. Za nedlouhého manželství pro úmrtí Vojtěcha Pojara v 38 letech na tuberkulosu plic dne 26. 9. 1860 se narodily tři děti:
František nar. 10. 4. 1854 v čp. 86,
Josef nar. 27. 1. 1856 v čp. 86,
Alžběta nar. 29. 11. 1857.

V smrti otce ho předešla jeho manželka Barbora, která zemřela v 39 letech na zápal plic dne 13. 2. 1860.

Po Vojtěchu Pojarovi tu sloužil pravděpodobně Josef Lorenc, syn Matěje Lorence, chalupníka v Boříkovech č. 24 a matky Marie dcery Václava Rejtmajera, domkáře z Hor Matky Boží, který měl za manželku Marii, sestru zemřelého Vojtěcha Pojara. Z jejich dětí je známa pouze Alžběta, nar. 13. 1. 1861, která v tomto domku zemřela dne 9. 2. 1877 - tedy v 16 letech - na tasemnici. Po smrti své manželky se dne 3. 2. 1890 v 54 letech jako lesní hajný ve výslužbě oženil s Marií, vdovou po Matěji Dolejším, zedníku z Kolince, dcerou Matěje Zajíce, čeledína ze Svojšic č. 11, a matky Kateřiny rozené Bulkové z Kotěšova, jíž bylo 58 let.

Dalším ochráncem lesů byl v tomto domě Josef Holý, syn Václava Holého, šafáře v Sedlečku, a matky Marie, dcery Petra Jiříčka, obuvníka ve Stříbrných Horách čp. 90. Jeho manželka byla Marie, dcera Františka Kohouta, domkáře v Klementicích (Mladice) č. 11 a matky Josefy, dcery Jana Černíka, domkáře v Klementicích č. 11. Za krátkou dobu jeho působení zde se narodila dcera Kateřina dne 8. 1. 1889, která se provdala dne 14. 2. 1910 ve Vídni a zemřela dne 16. 3. 1952 ve Stříbrných Horách čp. 123.

Dalším hajným byl zde František Skala se svou manželkou Barborou rozenou Jírovou z Ústalče č. 59. Z jejich dětí jsou známy:
Marie nar. 1. 6. 1876 v Ústalči, provd. 24. 11. 1896 za Jos. Malého, čeledína, syna Antonína Malého, dvorského čeledína v Kolinci č. 1 a matky Marie rozené Hladíkové z Buršic,
Anna nar. ? 1867, provd. 23. 5. 1893 za Frant. Stroleného, kameníka z Měřenic č. 29.

Nástupcem tohoto hajného byl Karel Přerost, narozený dne 25. 10. 1854 v Zavlekově, syn Matěje Přerosta, voláka v Zavlekově č. 2 a matky Marie rozené Hejdukové ze Zavlekova č. 2. Za manželku měl Terezii narozenou 2. 9. 1863 v Čejkovech č. 1, dceru Václava Keřky, panského hajného v Čejkovech a matky Kateřiny rozené Tůmové z Čejkov čp. 31. Narodily se jim tu dvě děti:
Anna nar. 19. 7. 1899, odd. 21. 1. 1930 se Stanislavem Šmrhou ze Stříbrných Hor,
Štěpán nar. 16. 1. 1904.

V r. 1945 byl majitelem Josef Sandner.

V r. 1954 zde bydlel Jaroslav Muchka, narozený 4. 8. 1925 a Karolina Muchková nar. 1. 11. 1924.

zpět