Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 87 v Kolinci

Čp. 87 , parcela č. 129/1

Čp. 87, r. 2010

Dne 24. 4. 1806 koupil Paul Krippel část tehdy “casírovaných ovčích stájí“ k postavení chalupy 87/a. Druhou část koupil pro domek čp. 87/b Josef Bejbl z Březí.

Paul Krippel, mistr ševcovský, se svou manželkou Terezií Schürerovou pocházel pravděpodobně z Onoho Světa. Jejich dcera Terezie jako 24letá se dne 11. 2. 1816 provdala za Václava Šellera, krejčovského mistra, 25letého syna Vojtěcha Šellera, podruha z Kolince čp. 87. Narodily se jim dvě děti v různých popisných číslech:
Simon nar. 6. 1. 1819 v čp. 72,
Barbora nar. 15. 11. 1823 v čp. 67.

Dnem 31. 7. 1820 připadla chalupa čp. 87 po zemřelém Pavlovi Krippelovi manželům Šellerovým. Ti však již 31. 1. 1821 prodali tuto chalupu za 670 zl. Josefu Zeisovi, papírnickému tovaryši a jeho manželce Anně, dceři Františka Blahouse, revírníka z Přestanic a matky Josefy rozené Hodkové z Březníka. Zde se jim narodila dcera Jana dne 9. 7. 1826.

Dne 21. 2. 1827 prodal Josef Zeis polovinu chalupy čp. 87 Janu Dolejšímu z Mlázov a druhou polovici manželům Kašparu a Barboře Drhovým. Jan Dolejší měl za manželku Annu, dceru Josefa Tomáška, chalupníka z Troslavi a matky Anny rozené Cihlářové z Ouloha. Některé jejich děti se narodily také zde:
Barbora nar. 22. 6. 1829 v čp. 78, †24. 2. 1877,
Františka nar. ?, odd. 17. 2. 1652 s Václ. Uličkou, papírenským pomocníkem,
Jan nar. ?
Václav nar. 22. 10. 1832 v čp. 87, †14. 5. 1833 v č. 87,
Václav nar. 11. 7. 1834 v čp. 87.

Otec Jan Dolejší zemřel dne 8. 2. 1856 v čp. 87 v 60 letech na tyfus, jeho manželka Anna v témž čp. 87 dne 23. 12. 1863 v 65 letech na chronický katar.

Domek po nich převzal dne 18. 12. 1862 jejich syn Josef, zedník, se svou manželkou Marií, dcerou Barbory Průchové, dcery Antonína Průchy, sedláka z Maršovic čp. 5 a matky Kateřiny. Tato manželka mu porodila tyto děti:
Marii nar. 20. 6. 1862 v čp. 87,
dvojčata: Tomáše nar. 9. 12. 1865 v čp. 87, †13. 7. 1866,
Štěpána nar. 9. 12. 1865 v čp. 87, †7. 10. 1867.

Jejich matka zemřela dne 27. 11. 1866 ve 30 letech na anginu a vdovec Josef Dolejší se oženil podruhé s Marií Dudovou z Plánice, ovdovělou Melkovou. Sám zemřel 1. 5. 1883 v tomto domku v 59 letech na pyaemii.

To už od 10. 1. 1884 vlastnila domek nezletilá dcera Marie z prvního manželství.

Dne 10. 9. 1895 se domek dostal do vlastnictví Josefa Vohnouta, truhláře z Kolince, syna Tomáše Vohnouta, sedláka z Ústalče č. 17 a matky Františky rozené Lukšové z Lukovišť. Za manželku měl Annu, dceru Prokopa Nocara, nádeníka z Kolince a matky Marie rozené Wiesingerové z Vlčkovic. Narodily se jim tyto děti:
František nar. ? , †24. 12. 1890, 20 měs. v čp. 78,
Josef nar. ? †24. 3. 1891, 3 roky, v čp. 87,
František nar. 8. 2.1891 v čp. 78, †17. 8. 1891 v Křimicích,
Marie nar. 17. 12. 1896 v ?

Po smrti své manželky Anny se oženil Josef Vohnout podruhé a sice s Marií narozenou 27. 9. 1874, dcerou Martina Pavlíka, domkáře z Kolince čp. 96 a matky Johany rozené Vondrovské z Ujčína. Z tohoto manželství vzešly další děti:
Leopoldina nar. 1. 1. 1900 v Hennersdorfu č. 46,
Marie nar. 7. 3. 1904 v čp. 86, †23. 1. 1905,
Johana nar. 9. 2. 1906 v čp. 87,
Karel Leopold nar. 15. 11. 1907 v čp. 87, †9. 1. 1911,
Růžena nar. 3. 11. 1911 v čp. 87, odd. 4. 11. 1933 s Václ. Benediktem, průvodčím SD z Klatov.

Tato druhá manželka Marie Vohnoutová, rozená Pavlíková byla dlouholetou porodní asistentkou v Kolinci, kde také zemřela.

Dne 8. 3. 1924 dostala domek čp. 87 dcera Josefa Vohnouta Leopoldina, která se dne 21. 1. 1922 provdala za Emanuela Vrbu, narozeného 4. 1. 1900 v Červených Dvorcích, syna Emanuela Vrby, zedníka ve Svojšicích a matky Marie rozené Brejchové z Červených Dvorců č. 8.

zpět