Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 88 v Kolinci

Čp. 88 , parcela č. 125/1

Čp. 88, r. 2010

Dne 24. dubna 1806 koupil Josef Bejbl z Březí část tehdy rušených ovčích stájí v šíři 10 sáhů a délce 16 sáhů. Druhou část koupil Paul Krippel, mistr ševcovský, s manželkou Terezií Schirerovou z Onoho Světa.

Na tomto pozemku postavil Josef Bejbl domek, který ale již dne 15. 12. 1809 prodal Vojtěchu Türpetlovi a jeho manželce Anně rozené Sedlákové z Těšetína.

Dne 25. 2. 1828 připadl domek po zemřelém Vojtěchu Türpetlovi jeho synu Martinovi. Ten se ve 24 letech oženil dne 5. 2. 1828 s Marií, dcerou Vojtěcha Pojara, polního mistra z Jindřichovic a matky Anny rozené Fišerové z Přestanic. V tomto domu čp. 88 se jim ještě narodila dcera Anna dne 15. 5. 1828. Dne 13. 5. 1829 prodal Martin Türpetl domek za 54 zl. Janu Zajícovi z Ujčína. Tu se narodily jeho manželce Marii, dceři Bartoloměje Vrby, chalupníka z Ústalče č. 22 a matky Anny rozené Brejchové z Tedražic, tyto děti:
Marie Anna nar. 6. 5. 1835, †26. 8. 1835,
Vojtěch nar. 6. 4. 1837, svědek Vojtěch Končel, škol. pomocník z Kolince,
Ondřej nar. ? 2. 1845, †14. 3. 1845.

Jan Zajíc zemřel v tomto čp. 88 dne 18. 12. 1854 v 65 letech na ochrnutí plic a jeho manželka Marie dne 5. 7. 1860 v 66 letech na rakovinu žaludku.

Dne 11. 5. 1858 prodala Rosalie Zajícová, snad dcera zemřelého Jana Zajíce domek čp. 88 Kateřině Simetové za 120 zl, která však již 17. 10. 1859 prodala polovinu tohoto domku manželům Františkovi a Magdaleně Dražkových za 134 zl. 40 kr. rak. č. Tím se rozdělilo původní popisné číslo 88 na 88 a 88 b. František Dražka, obecní pastýř v Kolinci čp. 36, měl za manželku Magdalenu, dceru Jana Koželuha, tkalce z Těchonic.

Dnem 13. 4. 1686 se domek dostal do vlastnictví jejich syna Josefa Dražky. Ten si vzal za manželku dne 26. 2. 1867 Marii, 23letou dceru Antonína Melichara, domkáře a zedníka z Kolince čp. 108 a matky Lidmily, dcery Matěje Holečka, domkáře z Bernartic. Některé jejich děti se narodily v domu matky čp. 108, v čp. 88 i v obecní pastoušce čp. 36:
Václav nar. 11. 9. 1865 v čp. 108,
Ondřej nar. 28. 11. 1867 v čp. ?
Vojtěch nar. 25. 4. 1879 v čp. 88, †26. 10. 1881 v čp. 36,
Štěpán nar. 19. 12. 1883 v čp. 36, †19. 12. 1889,
Magdalena nar. 13. 12. 1886 v čp. 36.

Antonín Melichar zemřel v tomto čp. 88 dne 6. 10. 1889 v 87 letech.

Dne 3. 8. 1901 koupili domek manželé Ondřej a Marie Kopovi.

Dnem 9. 9. 1905 se stal majitelem domku JUDr. Jindřich Taaffe.

Dne 23. 11. 1918 měli domek ve vlastníctví po polovině Hugon Krieger a Leopold Wulkan, jistě věřitelé zchudlého hraběte. Domek se však nakrátko dostal do rukou hraběte dnem 16. 4. 1920. Toho roku 30. 12. přišel záborem do vlastnictví obce Kolinec.

zpět