Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 89 v Kolinci

Čp. 89, parcela č. 98

čp. 89 vlevo, čp. 136 vpravo, r. 2010 čp. 89 r. 2022

První dům za mostem v ulici k Sušici dnešního čp. 89 a 136 byl postaven okolo r. 1802 Václavem Vondrovským, měšťanem a krejčím v Kolinci čp. 3. Svého času byl též šenkýřem v hostinci “Na radnici“. Za manželku měl Ludmilu Bartíkovou, dceru krejčího z Nalžov (Jejich děti viz I. díl, str. 115). Tento dům dal Václav Vondrovský svým dvěma dětem:
Ignáci, narozenému 25. 10. 1794, a dceři Maří Magdaleně, která si vzala za manžela Tomáše Vojtu, mistra ševcovského z Kolince čp. 72, syna Matěje Vojty z Mokrosuk. Tím obě poloviny domu dostaly zvláštní popisná čísla.

Všimněme si nejprve poloviny k mostu, která ležela na parcele č. 98 a dostala čp. 89/a. Dostal ji závětí Václava Vondrovského dne 19. 5. 1821 syn Ignác, který měl za manželku Magdalenu, dceru Jakuba Maršálka, domkáře ze Zavlekova čp. 15 a matky Magdaleny Procházkové ze Zavlekova čp. 15. Z jejich dětí je znám pouze syn František, narozený 31. 3. 1820.

Dne 4. 2. 1831 prodal Ignác Vondrovský svoji polovinu bratru Františkovi a jeho manželce Anně, dceři Matěje Krysla, souseda v Kolinci čp. 22 a matky Terezie Formánkové, za 500 zl. pro jejich dceru Evu, narozenou 24. 8. 1812. Ta si vzala 8. 2. 1831 za manžela Jana Ježka, rukavičkářského mistra, syna Vojtěcha Ježka, měšťana z Nepomuku a matky Anny Masné též Nepomuka. Narodilo se jim tu sedm dětí:
Anna nar. 10. 7. 1832,
Petr nar. 26. 6. 1834, †11. 9. 1834,
Marie Eva nar. 15. 12. 1835,
Josefa nar. 10. 3. 1839,
Kateřina Dorota nar. 6. 2. 1841,
František nar. 9. 8. 1843,
Josef nar. 15. 10. 1845.

Dne 14. 4. 1856 koupili domek manželé Vojtěch a Kateřina Málkovi. Vojtěch Málek pocházel z rodu kolineckých cihlářů a manželka byla dcerou Jana Smolíka, chalupníka z Těšetin a matky Anny rozené Rubášové též z Těšetin. Ti postoupili domek 25. 11. 1863 své dceři Marii, narozené 28. 12. 1841, která se dne 9. 1. 1866 provdala za Josefa Jílka, zednického tovaryše z Kolince čp. 88, syna Petra Jílka, nádeníka v Kolinci čp. 88 a matky Magdaleny, dcery Jana Koppa, měšťana z Hor Matky Boží. V tomto domku se jim narodilo více dětí:
Josef nar. 26. 1. 1868,
Ignác nar. 30. 7. 1871, †1. 1. 1885,
Magdalena nar. 19. 9. 1873,
Karolina Marie nar. 5. 12. 1875, odd. s Janem Machtem, bednářem v pivovaru v Plzni,
Marie nar. 5. 5. 1878, †24. 5. 1878,
František nar. 24. 1. 1880, †29. 1. 1880,
Václav nar. 16. 9. 1881, odd. 12. 1. 1909 s Marií Heřmanovou z Velhartic,
Emanuel nar. 23. 12. 1884, †11. 11. 1888,
Marie nar. 6. 11. 1887.

Svatební smlouvou z 9. 1. 1909 dostal domek syn Václav, který si vzal za manželku Kateřinu, dceru Jana Heřmana, chalupníka z Tajanova čp. 15 a matky Kateřiny rozené Lerchové z Pícha čp. 4. Narodila se v Tajanově čp. 15 dne 22. 11. 1885. Až na poslední dceru se ostatní děti narodily v tomto popisném čísle:
Josef nar. 22. 11. 1909, odd. s Annou Baštýřovou,
Anežka nar. 28. 2. 1911,
Marie nar. 7. 4. 1913,
Helena nar. 25. 9. 1919 v čp. 36, odd. 20. 9. 1941 s Petrem Jílkem.

čp. 89 vlevo, čp. 136 vpravo, r. 2010 Dne 11. 1. 1913 koupili domek Pavel Pavlík, krejčí v Kolinci čp. 100, syn Martina Pavlíka, domkáře a tkalce v Kolinci čp. 96 a matky Johany rozené Vondrovské z Ujčína, narozený v Kolinci čp. 96 dne 15. 1. 1877, s manželkou Marií, dcerou Ferdinanda Frančíka, domkáře a zedníka ve Svojšicích čp. 38 a matky Marie rozené Bejvlové z Chamutic (narozená ve Svojšicích čp. 38 dne 17. 9. 1883). Zde se manželům, narodily dvě děti:
Antonín Martin nar. 27. 7. 1904, v čp. 100, zaměstnanec ČSD v Chebu,
Pavlina Marie nar. 16. 7. 1907 v čp. 113.

V letech 1932-1933 byl původní přízemní dům o dvou místnostech přestavěn na patrový cihlový dům Pavlem Pavlíkem za pomoci Josefa Vrčana, sklenářského mistra ze Strážova čp. 109.

Dům zdědila dcera Pavlina, která se dne 28. 7. 1928 provdala za Josefa Vrčana, sklenářského mistra ze Strážova čp. 109, syn Josefa Vrčana, též sklenářského mistra, a Filumeny rozené Kosohorské ze Strážova čp. 70. Narodil se ve Strážově dne 19. 3. 1904. Od roku 1933 do roku 1951 byla v tomto domě zřízena živnost sklenářství. Od 1. 7. 1951 byla tato živnost znárodněna a sklenářství přešlo pod národní podnik Sklo porcelán, závod Klatovy, který později po smrti Josefa Vrčana zanikl.

Manželům se narodila dcera Jiřina dne 20. 3. 1930, v čp. 180, která se dne 29. 7. 1950 provdala za ing. Václava Švece (nar. 27. 9. 1926).
Dne 23. 6. 1977 získali manželé Jiřina a Václav Švecovi tento dům do spoluvlastnictví.

Dům čp. 89 dne 10. 9. 1996 zdědila darovací smlouvou Pavla Durayová rozená Švecová, dcera matky Jiřiny Švecové, rozené Vrčanové a otce Ing. Václava Švece, CSc. Vnučka Pavliny a Josefa Vrčanových Pavla se narodila v tomto domě dne 17. 3. 1953 a dne 13. 8. 1993 uzavřela druhé manželství s Ladislavem Durayem (nar. 30. 10. 1953).
V letech 2002 – 2008 byly provedeny stavební úpravy a přístavba rodinného domu.

zpět