Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 91 v Kolinci

Čp. 91, parcela č. 91

čp. 91, r. 1975 čp. 91, r. 1975

Tento pěkný domek stojí na místě stodoly sousedního čp. 62. Dne 3. února 1805 prodal Jakub Čapek, majitel domu čp. 62 tuto stodolu, pod kterou měl místo koupené od kolinecké obce, za 130 zlatých Matějovi Mládenečkovi z Čermné, na kterémžto místě může vystavět chalupu čp. 86.

Nový majitel se předtím jako 28letý svobodný zedník oženil dne 20. 11. 1804 s Annou, 23letou dcerou Jana Javorského, souseda z Kolince čp. 32 a matky Lidmily Havlasové z Kolince čp. 40. Z tohoto manželství se narodily tyto děti:
Anna nar. 19. 11. 1803,
Marie nar. 2. 1. 1810,
Jan nar. 28. 11. 1811,
Jan nar. 14. 2. 1813, †31. 1. 1819,
František nar. 2. 10. 1815,
Matěj nar. 6. 1. 1817,
Jan nar. 27. 3. 1819, † 29. 9. 1819,
Josefa nar. 25. 2. 1821,
Jan nar. 2. 6. 1822,
Bartoloměj nar. ? 1807, † 24. 1. 1819.

Majitel Matěj Mládeneček zemřel v tomto domku 8. 8. 1833 v 60 letech na TBC a za rok nato dne 26. 10. 1834 zemřela jeho manželka na stejnou chorobu v témž věku.

Ještě za jejich života předali domek čp. 91 své dceři Anně, která měla za manžela Josefa Locuma. Narodilo se jim tu 7 dětí:
Josef nar. 1829,
Jan nar. 19. 5. 1831, †24. 1. 1847,
Jakub nar. 13. 7, 1834, † 17. 2. 1842,
Marie nar. 6. 12. 1836,
Ondřej nar. 13. 1. 1842, †28. 3. 1842,
Terezie nar. 11. 10. 1844, †17. 10. 1845.

Domek čp. 91 se později stal vlastnictvím Václava Dolejšího, kolářského mistra z Kolince čp. 50 a jeho manželky Markéty rozené Mertlové z Měčína. Vdova Markéta Dolejšová postoupila tento domek dne 18. 11. 1870 své dceři Marii, která měla za manžela Františka Jarolíma, mistra ševcovského, syna Josefa Jarolíma, chalupníka z Obitz a matky Doroty rozené Matějové z Čestic.

Dne 7. 5. 1889 byl domek prodán Jakubovi Tomáškovi, ševci, a jeho manželce Josefě, bývalým majitelům domku čp. 63 (viz toto).

Dnem 18. 8. 1895 se stala majitelkou Anna Pohlová, dcera Josefa Klenovskýho, podruha v Kolinci čp. 64 a matky Marie rozené Jílkové z Kolince čp. 99. Dne 23. 2. 1892 se provdala za Karla Pohla, nádeníka v Kolinci čp. 131, syna Joachyma Pohla, mistra ševcovského v Kolinci a matky Marie rozené Bořánkové z Čermné čp. 17. Tři z jejich šesti dětí se narodily v tomto domku:
Marie nar. 3. 5. 1890, odd. 26. 1. 1915 s Janem Benešem,
Karolina nar. 6. 1. 1893, odd. 21. 12. 1914 s Václavem Brožíkem,
Anna nar. 22. 8. 1894,
Julie nar. 26. 5. 1896 v čp. 91, †25. 4. 1898,
Josefa nar. 15. 2. 1898 v čp. 91, †3. 11. 1918,
Karel nar. 6. 9. 1901 v čp. 91, †3. 9. 1979.

Dne 12. 2. 1936 byl domek předán synu Karlovi, který se dne 6. 9. 1930 oženil s Josefou (nar. 30. 3. 1909, †9. 11. 1993), dcerou Jakuba Šmída, hajného v Ujčíně čp. 1 a matky Františky rozené Pitulové z Přebořic čp. 50. Narodila se v Ujčíně čp. 1 dne 30. 3. 1909.

Z jejich manželství se narodily samé dcery:
Anna nar. ?, †po porodu,
Karel nar. ? †po porodu,
Jarmila (Jaroslava) nar. 19. 9. 1933, †14. 1. 2010, provd. za Václava Melku z Odolenov (nar. 9. 9. 1926, †23. 7. 1996),
Karolina nar. 25. 3. 1936, provd. za Josefa Komorouse z Nýřan nar. 26. 2. 1931,
Milena nar. ?, †po porodu,
Marcela nar. 23. 1. 1943, provd. za Karla Pendla z Hrádku (nar. 23. 3. 1941, †1. 9. 1994),
Stanislava nar. 10. 7. 1949, provd. za Václava Fürbachera nar. 14. 10. 1948.

zpět