Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 92 v Kolinci

Čp. 92, parcela č. 109

Čp. 92, r. 1971

V klínu mezi mlýnským. náhonem při silnici do Sušice a cestou přes Kalný potok‚ železniční trať a dále do lesa Chuchle stojí, ukryta v zeleni stromů, tato chalupa, kde ještě dnes starousedlíci říkají “U Vejskalů“.

Prvním známým majitelem byl Petr Heřman s manželkou Markytou, kteří tuto chalupu dne 22. 1. 1828 prodali za 240 zl. konv. měny Havlu a Josefě Hošťákovým. Nový majitel byl synem Václava Hošťáka, souseda z Kolince a matky Anežky Maxovy(?) z Číhaně. Za jejich krátký život se jim narodily 4 děti:
František nar. 23. 9. 1827, †14. 5. 1828,
Petr nar. 28. 6. 1829,
František a Jan nar. 3. 5. 1832, † oba v r. 1832.

Jejich matka Josefa, dcera Václava Křesťana, domkáře z Vlčkovic čp. 13 a matky Anny Honzíkovy z Vlčkovic, zemřela dne 20. 8. 1832 ve 40 letech na choleru. Dne 1. 10. 1832 se oženil vdovec Havel Hošťák podruhé s Magdalenou, dcerou Víta Mužíka, domkáře ze Stříteže a matky Terezie Kolářové z Častonic. Zemřel však dne 19. 4. 1843 ve 48 letech na zápal plic.

Dne 10. 1. 1849 se sem přistěhoval Jakub Šos se svou manželkou Annou rozenou Pavlíkovou a sice z čp. 48 (viz toto), kde se jim narodily všechny jejich děti.

V této době dostalo čp. 92 jméno po chalupě “U Vejskalů“. Příčina je trochu složitá. Matka manželky Jakuba Šosa byla prvně vdána za Šimona Pavlíka, syna Jana Pavlíka z Vlčkovic. Z tohoto manželství se narodila dcera Anna Marie dne 27. 1. 1813, která se dne 7. 2. 1832 stala manželkou Jakuba Šosa. Po smrti Šimona Pavlíka se vdova Anna vdala podruhé za Antonína Vejskala, tesařského mistra. Ten sice zemřel 7. 6. 1832 v 60 letech v čp. 48, ale příjmení Vejskal se jeho nevlastní dcerou Annou přeneslo přestěhováním na čp. 92.

Jakub Šos zemřel před r. 1853 a vdova Anna se provdala dne 6. 11. 1860 ve 47 letech za Josefa Heřmana, 62letého vdovce, syna Josefa Heřmana, punčocháře z čp. 64. Anna zemřela zde 30. 3. 1885 v 73 letech.

Dalším majitelem této chalupy se stal František Šos, syn Jakuba Šosa, který se ve 20letech dne 24. 4. 1854 oženil s Marií, 25letou dcerou Františka Šírka, domkáře ze Zborov čp. 8 a manželky Magdaleny rozené Trnkové z Hnačova. Jejich děti byly:
Marie Terezie nar. 18. 10. 1855,
František Josef nar. 28. 8. 1858,
Joachim nar. 25. 5. 1861, †16. 4. 1862,
Anna nar. 15. 3. 1862,
Joachim a Karolina nar. 11. 7. 1867, † záhy.

Od 7. 5. 1894 drželi domek manželé František a Věnceslava Šosovi. Nový majitel byl synem Františka Šosa a matky Marie, živil se jako domkář a hudebník. Jeho manželka byla dcerou Matěje Kněze, souseda z Velhartic čp. 87 a matky Magdaleny, rodem Honzíkové též z Velhartic. Osm jejich dětí zde našlo své rodiště:
Aloisie nar. 6. 1. 1888, odd. 23. 11. 1910 s E. Šnejdarem, rolníkem z Lub čp. 31,
Marie nar. 29. 11. 1889, †7. 6. 1893,
František nar. 14. 10. 1892, 1. 5. 1893,
Antonie nar. 13. 6. 1894, †13. 1. 1898,
Josef nar. 1. 6. 1897, odd. 7. 11. 1923 s Františkou Zelenou z Hor Matky Boží,
Magdalena nar. 20. 6. 1899, †25. 2. 1900,
Karolina nar. 28. 10. 1901.

Dnem 23. 11. 1923 byla chalupa odevzdána synu Josefu a jeho manželce Františce rozené Zelené z Hor Matky Boží. Zde se narodily a prožily své mládí tři dcery:
Růžena nar. 19. 8. 1924, odd. 6. 3. 1943 s Jar. Muchkou, úředníkem z Kolince čp. 1,
Vlasta nar. 16. 10. 1926, odd. za Stan. Nováka, strojníka v Kolinci čp. 165,
Marie nar. 9. 7. 1929, odd. za JUDr. Jeníčka ze Sušice.

zpět