Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 93 v Kolinci

Odkaz na Ev. č. 2

Čp. 93, parcela č. 118


Na této parcele ve Středce na pravé straně rozcestí silnic do Buršice a Vlčkovic si na svém poli postavil chalupu kolinecký zámožný občan Martin Pohl, majitel usedlosti čp. 9. Jako hospodu čp. 51, kolineckou papírnu i tuto chalupu postavil ze spekulativních záměrů nebo jako objekt k uložení kapitálu. (Více o něm viz díl I, str. 146).

Dne 13. 9. 1809 domek prodal Josefovi Oudovi a jeho manželce Lidmile, dceři Matěje Cihláře, sedláka z Javoří a matky Kateřiny taktéž z Javoří. Novým majitelům se narodily zde děti:
Tomáš nar. okolo r. 1816,
Josef nar. okolo r. 1817.

čp. 93, r. 2010

Dne 12. 1. 1847 předal Josef Ouda a jeho manželka Lidmila polovinu domku svému synovi Tomášovi. Ten se dne 1. 2. 1847 oženil s Marií, 23letou dcerou Filipa Krysla, souseda z Kolince čp. 22 a matky Anny roz. Králové, která však zemřela za 2 roky v 25 letech. Všechny děti z tohoto manželství zemřely při narození:
děvčátko nar. 1. 8. 1847, †1. 8. 1847,
chlapec nar. 8. 6. 1848, †8. 6. 1848,
Jan Nepom. nar. 4. 5. 1849, †5. 5. 1849.

Dne 27. 11. 1849 se Tomáš Ouda oženil podruhé a sice s Marií, dcerou Tomáše Císaře, souseda z Kolince čp. 37 a matky Magdaleny roz. Dolejší z Kolince čp. 35. Nevěsta byla svobodná, 22 let stará. Ta porodila dvě děti: Františku nar. 22. 9. 1850, Marii nar. 5. 11. 1851 v čp. 46. Výměnkář, krejčí Josef Ouda zemřel v tomto čp. dne 3. 11. 1848 v 70 letech. Druhou polovinu domku měl druhý syn Josef Ouda, který si 6. 2. 1844 vzal za manželku Kateřinu, 21letou dceru Ondřeje Šelera, mlynáře z Puchverka čp. 6 (hlavňovické panství) a matky Kateřiny roz. Kondrhelové (Kutasové) z Loučové. Zde se jim do prodeje domku narodily děti:
Martin nar. 1. 11. 1844,
Petr nar. 20. 12. 1846.

Ostatních 7 dětí se narodilo v čp. 2, 4, 5, 10, 73.

Dne 21. 3. 1851 koupil domek Matěj Krysl, syn Václava Krysla, panského kočího v kolineckém zámku z čp. 22 a matky Alžběty, dcery Františka Kohouta, souseda z Kolince čp. 22 a matky Terezie Formánkové z Klatov z panského mlýna. Ti měli tyto děti:
Bartoloměje nar. 21. 1. 1809,
Josefu nar. 12. 9. 1810,
Jana nar. asi r. 1816,
Matěje nar. 1827.

První syn Bartoloměj dostal jméno podle kmotra Bartoloměje Krysla, verbíře u regimentu arcivévody Jana. Ten zemřel jako patent. invalida v tomto domku dne 24. 10. 1874.

Dne 21. 3. 1851 koupil tento domek již jmenovaný Matěj Krysl za 1200 zl. Z manželství Matěje Krysla s Barborou, dcerou Jiřího Hosnedla z Kolince čp. 47 a matky Lidmily roz. Havlasové z Kolince čp. 40, vzešly tyto děti:
Františka nar. 19. 5. 1854, †18. 7. 1856,
Josef nar. 15. 3. 1857,
Františka nar. 6. 6. 1859, †odd. 14. 7. 1850 s Václ. Rubášem z čp. 94,
Marie nar. 24. 9. 1861,
Anna nar. 21. 5. 1865,
František nar. 29. 1. 1868.

Dne 12. 2. 1897 předali rodiče domek čp. 93 synovi Františkovi, který si vzal za manželku Josefu, dceru Petra Šebesty, truhlářského mistra v Mokrosukách čp. 42 a matky roz. Jaklové z Boříkov čp. 9. V tomto domku spatřilo světlo světa četné potomstvo:
Barbora nar. 26. 11. 1897,
Antonie nar. 10. 6. 1899,
Josef nar. 14. 3. 1901,
František nar. 20. 5. 1903,
Emanuel nar. 14. 12. 1904,
Marie nar. 17. 11. 1906, †6. 1. 1907,
Josefa nar. 19. 2. 1910,
Helena nar. 14. 8. 1916.

Dne 8. 3. 1930 byl předán domek synu Františkovi a manželce Karolině.

Poněvadž se žádný z majitelů nejmenoval Vacek, jak se zde po chalupě říká, je možno si toto označení vysvětlit odvozením od prvního z Kryslů a sice Václava. Toho mohli jmenovat po domácku Vackem. Tohoto označení se pro tuto zvláštní chalupu stulenou pod strmým svahem užívá dodnes.

zpět