Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 94 v Kolinci

Čp. 94, parcela č. 131

čp. 94, r. 1977

Po roce 1805 zrušila kolinecká vrchnost svůj ovčín na svahu pod lesem nad pravým břehem říčky Pstružné. Náhradou chystala postavit nový ovčín za Kolincem po levé straně cesty ke kolinecké papírně v místě, kde stály dvě chalupy čp. 53 a 52. Zde se říkávalo “Na starých sejpkách“. První chalupa patřila Dorotě Tomáškové, manželce Petra Tomáška, syna Martina Tomáška, chalupníka z Podolí čp. 11.

čp. 94, r. 1900, původní ovčácká chalupa

Podle potokolu z 20. 12. 1805 prodala Dorota Tomášková, rozená Dolejší, domek čp. 53, který jí podle gruntovní knihy městečka Kolince Nr. III, fol. 757 patřil, vrchnosti k vystavení ovčína. Vrchnost jí oproti tomu dala svou dřívější ovčáckou chalupu čp. 47(staré), čp. 81(nové). K té jí dává vrchnost kus půdy (15 čtver. sáhů) pod tou chalupou na zahrádku a 2 hrušně blíže k té chalupě stojící k společnému užívání s domkářem Matějem Králem (originál smlouvy v gruntovní knize městečka Kolince Nr. II, fol. 45).

Dne 10. 3. 1809 prodala Dorota Tomášková jeden díl své chalupy Antonínu Jedličkovi, zednickému mistru, pro vystavení domku za 90 zl. Předtím prodala kolinecká vrchnost jmenovanému Jedličkovi dne 28. 11. 1808 kus neužitečné a kamenité půdy proti chalupě Doroty Tomáškové též k vystavění chalupy (Zápis v pozemkové knize městečka Kolince sign. Plánice 152, fol. 78l, 785). Na těchto dvou pozemcích postavil Antonín Jedlička, zednický mistr, chalupu čp. 94.

Dnem 10. 4. 1855 přešel domek čp. 94 na Jana Rubáše, pacholka z Ujčína čp. 40, který se dne 30. 4. 1855 ve 33 letech oženil s Apolenou, dcerou Josefy, dcery Martina Vávry, sedláka z Mokrosuk čp. 13 a matky Kateřiny rozené Havlíkové z Hrádku Desfoursova. Nový majitel byl synem Bartoloměje Rubáše, sedláka z Tršku a manželky Evy rozené Žufanové z Malonic. Prodejní cena byla 200zl. Byl stanoven výměnek pro Antonína Jedličku a jeho manželku Annu. Antonín Jedlička zde zemřel v r. 1865 v 85 letech. V tomto domku se manželům Rubášovým narodily tyto děti:
Václav nar. 20. 10. 1858,
Vendelín nar. 10. 10. 1862,
Ludvík nar. 17. 7. 1866.

Když zedník Jan Rubáš zemřel dne 7. 12. 1879 na mrtvici, oženil se dne 14. 7. 1880 jeho syn Václav s Františkou, 21letou dcerou Matěje Krysla, domkáře v Kolinci čp. 93, a manželky Barbory, dcery Jiřího Hosnedla, souseda v Kolinci čp. 47. Z jejich nedlouhého manželství vzešly tyto děti:
Marie nar. 20. 12. 1880,
Karel Josef nar. 23. 1. 1883, †30. 1. 1883,
Josef Petr nar. 29. 6. 1884, odd. 24. 1. 1911 s Marií Klenovskou v Neratovicích jako hlídač stát. drah,
Václav nar. 26. 8. 1887, odd. 15. 11. 1919 s Josefou rozenou Bělíkovou.

Když manželka Františka zemřela dne 3. 5. 1891 v mladém věku 32let, oženil se Václav Rubáš jako 32letý zedník a domkář podruhé se sestrou zemřelé manželky Marií, nar. 24. 9. 1861. Té se narodily tyto děti:
Karolina nar. 23. 4. 1892, odd. 4. 10. 1915 s Bohumilem Weberem,
Božena nar. 8. 5. 1902, odd. 2. 6. 1923 s Václ. Suchým, obch. příručím v Beňovech č. 3.

Dnem 11. 4. 1931 byl domek čp. 94 předán dceři Karolině a jejímu manželi Bohumilu Weberovi, který byl mlynářským dělníkem ve Hředlích. Jeho otec byl Josef Weber, horník ve Staňkově čp. 65 a matka Barbora rozená Vrchlovská z Buče č. 5. Svého nastávajícího manžela poznala Karolina Rubášová jako služebná v Lounkách u Roudnice. V domku čp. 94 se jim narodily dvě děti:
Marie nar. 12. 11. 1910,
Bohuslav nar. 17. 6. 1916, který jako střihač v továrně na prádlo se dne 3. 2. 1940 oženil s Annou, dcerou Michala Muchky, školníka v Kolinci čp. 1 a matky Marie rozené Jarošíkové z Kolince čp. 109. Oba manželé-Bohuslav a Anna rozená Muchková-zemřeli mladí. Zanechali dceru Irenu.

V r. 1972 přestavěl nový majitel Pavel Svatoš, hajný, tento domek. Dnes by v něm nikdo nepoznal někdejší panskou ovčáckou chalupu.

zpět