Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 95 v Kolinci

Čp. 95, parcela č. 83

čp. 95, v pozadí pivovar, r.1938

Na pravém břehu mlýnského náhonu první od západu stojí dnes dvojdomek se dvěma parcelními čísly. Při svém vzniku to byl jediný dům a stál na parcele č. 83. Po prodeji na poloviny dostala část domu na parcele č. 83/l čp. 95a a na parcele č. 83/2 čp. 95b. Tato polovina domu dostala později čp. 137.

Tento domek byl postaven na obecní půdě. Snad jej vystavěl Jan Malý, mistr krejčovský, syn Františka Malýho z Podolí. První jeho manželka byla Dorota, dcera Josefa Šorala, polního mistra v Mokrosukách čp. 2 a matky Alžběty Kotalovy z Mokrosuk. Ta mu dala dceru Annu nar. 18. 6. 1814 již v čp. 95. Druhou manželkou se stala Kateřina, dcera Josefa Pavlíka z Vlčkovic čp. 20 a matky Voršily Tomáškovy z Podolí. Z tohoto druhého manželství pošly tyto děti:
Vojtěch nar. 17. 1. 1816,
Jakub nar. 26. 7. 1818‚
Apolena nar. 7. 2. 1821‚
Rupert nar. 28. 3. 1822‚
Markéta nar. 13. 7. 1824‚
Marie nar. 7. 2. 1827 v čp. 95,
Jan Nep nar. 15. 5. 1828 v čp. 95,
Ivan nar. 24. 6. 1831 v čp. 95,
Matěj nar. 25. 2. 1834 v čp. 95,
dítě nar. 16. 4. 1836 v čp. 33,
Julie nar. 21. 5. 1838 v čp. 33.

Dne 5. 3. 1835 prodal Jan Malý domek čp. 95 Jakubu Kopelentovi, mistru kolářskému‚ synu Tomáše Kopelenta, domkáře ve Velharticích čp. 108 a matky Magdaleny Hosnedlové z Petrovic. Oženil se jako 24letý domkář v Jindřichovicích dne 9. 2. 1830 s Johanou, 24letou dcerou Jakuba Dolejšího, souseda z Kolince a matky Anny Klenovské z Kolince čp. 27.

čp. 95, r. 2011

Bývalý majitel Jan Malý se svou manželkou Kateřinou se stali majiteli domu čp. 33 v Kolinci. Jakub Kopelent nedržel dlouho tento domek. Nejdříve prodal polovinu domku Pavlu Tomanovi a jeho manželce Marii za 140 zl. Tato polovina dostala později čp. 137 a tam také bude popsán další osud této části. Prodej se stala dne 30. 3. 1839.

Druhou polovinu domu, které bylo ponecháno čp. 95, prodali Jakub a Jana Kopelentovi Martinovi a Anně Stočkovým za 280 zl. Sami se přestěhovali do čp. 6 a později do čp. 11, kde Jakub Kopelent dne 11. 3. 1856 v 55 letech zemřel.

Martin Stoček byl zámečnickým tovaryšem. Jeho manželka Anna byla dcerou Jakuba Malíka, domkáře v Bernarticích čp. 13.

Tuto polovinu domku koupili dne 28. 11. 1841. Bydleli zde již dříve, poněvadž první syn se tu narodil před koupí domku:
Martin nar. 15. 11. 1840,
Jakub nar. 2. 4. 1842, †19. 8. 1845,
Josef nar. 5. 2. 1844,
Václav nar. 3. 9. 1846, †28. 6. 1850.

Jejich syn Josef Stoček se oženil dne 15. 5. 1865 jako 21letý zámečnický tovaryš s Marií, 24letou dcerou Tomáše Melzera, zámečnického mistra v Kolinci čp. 100 a matky Kateřiny, dcery Valentina Krempla, panského sluhy (též zvaný nádvorník) v Kolinci čp. 1.

Oba manželé zemřeli v mladém věku. I tak byl Josef Stoček dvakrát ženat. Z prvního manželství se narodily tyto děti:
Johana nar. 6. 5. 1865 v čp. 100,
Marie nar. 17. 4. 1868 v čp. 95,
Eduard nar. 20. 1. 1871 v čp. 95,
Josef nar. 26. 2. 1873 v čp. 95.

Za několik dní po narození syna Josefa zemřela Marie Stočková dne 5. 5. 1873 ve 30 letech na neštovice.

Ještě téhož roku se dne 18. listopadu oženil Josef Stoček podruhé a sice s Josefou, 24letou dcerou Josefa Dolejšího, souseda a mistra pekařského v Kolinci čp. 24 a matky Marie, dcery Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19. Té se narodily dvě děti:
Anna Klára nar.12. 8. 1874, †19. 7. 1875,
Anna nar. 15. 4. 1876 už jako pohrobek, poněvadž otec Josef Stoček zemřel dne 8. 10. 1875 v 31 letech na tyfus.

Těmto manželům připadl domek svatební smlouvou 10. XI. 1873.

Vdova Josefa Stočková se dne 26. 8. 1878 provdala za Jana Dražku, 36letého nádeníka z Kolince čp. 119, syna Františka Dražky, domkáře v Kolinci čp. 119 a matky Magdaleny, dcery Jana Koželuha, nájemníka z Nalžov. Jim se zde narodily děti:
Karolina nar. 3. 1. 1879, †11. 1. 1879,
Josef Silvestr nar. 30. 12. 1880, †25. 1. 1880.
Další syn Josef se narodil dne 5. 1. 1883 v Neznašovech čp. 15.

V domku čp. 95 měli výměnek Martin Stoček do 11. 7. 1886, kdy zemřel v 80 letech. Jeho manželka zde žila do 13. 8. 1878, tehdy ji sklátila v 70letech mrtvice.

Josef Dražka se stal majitelem 11. 11. 1909, když předtím se oženil s Annou, dcerou Antonína Stegbauera, obuvníka na Horách Matky Boží čp. 63, a matky Josefy rozené Karlové z Hor Matky Boží čp. 85. Jejich dvě děti Kateřina (nar. 14. 9. 1910) a Josef (nar. 2. 3. 1913) zemřely v den narození.

Od manželů Dražkových koupili domek dne 20. 9. 1921 Václav Hlavík (nar. 26. 9. 1889), později cestář, s manželkou Annou (nar. 25. 6. 1895).

zpět