Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 97 v Kolinci

Čp. 96 , parcela č. 128 (dnes 255/1 za „pazdernou“)

Čp. 96, r. 2010

Více je známo o jednom z prvních majitelů a sice Matějovi Maškovi a jeho manželce Magdaleně Motlové z Ujčína. Jejich dcera Kateřina, jako služebná u sedláka v Kolinci čp. 9. se dne 4. 2. 1819 provdala za Františka Denka, 30letého čeledína, syna Alžběty Denkové, služebné u sedláka v Ujčíně. Jejich první dvě děti se ještě narodily v tomto čp. 96:
Anna nar. 1. 10. 1820 v čp. 96, †14. 4. 1841 v č. 76,
Antonie nar. 17. 6. 1823 v čp. 96,
Marie nar. 1824 v čp. 87, †9. 4. 1831,
Josef nar. 18. 1. 1830 v čp. 87, †21. 12. 1832,
Eva a Marie nar. 14. 1. 1832 v čp. 87, †druhý den,
Jakub nar. 21. 7. 1833 v čp. 61(V tomto čp. zemřeli oba rodiče 8. a 5. 7. 1850 na choleru - otec v 56, matka v 65 letech, oba jako žebráci),
Marie nar. 22. 3. 1835.

Dne 15. 3. 1828 prodal František Denk domek Janu Čapkovi pro jeho syna Jakuba za 120zl. Jan Čapek měl za manželku Kateřinu Bělohlávkovou - Prunerovou z Klatov. Jejich dcera Lidmila si ve svých 19 letech vzala dne 12. 5. 1834 za manžela Vavřince Javorského, 25letého syna Josefa Javorského, domkáře z Kolince čp. 17 a matky Lidmily Stulíkově z Horažďovic. Manželům Javorským se zde narodily první dvě děti, ostatní pak v čp. 17, kam se odstěhovali rodiče:
Jan nar. 25. 6. 1834 v čp. 96, †28. 9. 1834,
Antonín Václav nar. 14. 9.1835 v čp. 96,
Anna nar. 13. 6. 1838 v čp. 17,
Terezie nar. 12. 10. 1843 v čp. 17, †31. 7. 1845 v č. 17
Josefa nar. 15. 3. 1852.

Jakub Čapek se jako majitel neudává, snad zemřel. Dne 15. 11. 1834 odstoupil totiž Jan Čapek domek čp. 96 své dceři Lidmile a jejímu manželi Vavřinci Javorskému, hodináři.

Dne 20. 5. 1837 prodali manželé Javorští tento domek čp. 96 za 256zl Kateřině Maškové, pravděpodobně manželce Petra Maška. Tato zde zemřela dne 2. 5. 1851 v 55 letech.

Později se domek stal vlastnictvím Jana Brože, domkáře v Kolinci a jeho manželky Anny, dcery Bartoloměje Přerosta, domkáře ve Vlčkovicích č. 27. Od nich koupil toto popisné číslo dne 4. 3. 1861 Martin Pavlík, podruh z Kolince čp. 82, syn Vojtěcha Pavlíka, domkáře ve Vlčkovicích čp. 22 a matky Marie, dcery Františka Malého, domkáře z Podolí. Za manželku měl Johanu, dceru Jakuba Vondrovskýho, podruha z Ujčína čp. 23 a matky Anny, dcery Jakuba Jarošíka, domkáře z Cihelny čp. 7. Kromě prvního dítěte se všechny ostatní narodily v tomto domku:
Anna nar. 23. 10. 1858 v čp. 82, †28. 5. 1865,
Josefa nar. 6. 5. 1861 v čp. 96, †23. 6. 1862,
Štěpán nar. 25. 12. 1863 v čp. 96, †12. 5. 1864,
Matěj nar. 24. 11, 1865v čp. 96, odd. 22. 4. 1913 s Barborou Švecovou ze Svojšic,
Eva Marie nar. 24. 12. 1867 v čp. 96, odd. 16. 4. 1913 jako vdova po Frant. Dítětovi, obuvníku v Hostivaři, s Janem Němečkem, 61letým panským cihlářem v Ujčíně,
Josef nar. 25. 3. 1870 v čp. 96, †28. 4. 1871,
Martin nar. 17. 10. 1872 v čp. 96, †17. 10. 1872,
Marie nar. 27. 9. 1874 v čp. 96, odd. 15. 2. 1898 s Josefem Vohnoutem, truhlářem v Hennersdorfu čp. 46, okr. Bruck a/d Leitha,
Pavel nar. 15. 1. 1877 v čp. 96.

Dne 14. 2. 1910 byl domek čp. 96 odevzdán synu Matějovi Pavlíkovi a jeho manželce Barboře.

Dne 9. 4. 1938 koupily domek Julie a Věra Košnařovy a od 21. 8. 1941 se stal majitelem Jan Obůrek.

zpět