Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 97 v Kolinci

Čp. 97 , parcela č. 127

Čp. 97, r. 2010

Podle zápisu z 28. 1. 1808 v gruntovní knize městečka Kolince Nr. III, fol. 773 koupil od vrchnosti Antonín Seibert z Podolí jeden díl “kasírovaném panském ovčínu“ k vystavění domku za 170 zl. Další díl koupil Jan Císař z Krutěnic též za 170 zl.

Antonín Seibert měl za manželku Františku, dceru Dominika Císaře, šafáře z Hrádku č. 1 a matky Kateřiny Vohnoutové z Ústalče č. 23. Třikrát nešťastně volili jméno prvorozené dcery:
Anna nar. 21. 11. 1813,
Anna nar. 6. 4. 1815,
Anna nar. 22. 4. 1817,
Marie nar. ? †31. 5. 1818, otec domkář v Kolinci čp. 7,
Jan nar. 25. 6. 1819, †2. 10. 1819,
Eva nar. 20. 12. 1820 v čp. 89,
Antonín nar. 12. 7. 1826 v čp. 27.

V tomto čp. 27, kde se narodil poslední syn, zemřel otec Antonín Seibert dne 9. 12. 1828 ve 46 letech.

Tento vystavěný domek čp. 97 prodal dne 18. 11. 1816 Antonín Seibert Janu Mühlfortovi, papírnickému tovaryši, synu Jana Mühlforta, chalupníka z Votavy poběžovického panství. Jeho manželka byla Anna, dcera Jana Brejchy, dříve chalupníka v Ujčíně a matky Anny Kalcovy z Vlčkovic. Těmto manželům se tu narodily tyto děti:
Antonín a Alžběta nar. 16. 4. 1816,
Antonín nar. 19. 11. 1817,
Josefa nar. 2. 11. 1819,
Josef nar. 1. 12. 1820,
Jana nar. 14. 1. 1823,
Jan nar. 8. 3. 1825.

Dcera Anna zemřela dne 27. 1. 1820 v 8 letech a dcera Marie dne 28. 10. 1822 v 9 letech.

Dne 1. 12. 1830 prodal Jan Mühlfort jemu patřící domek č. 97 Matějovi Preisovi, domkáři z Tajanova č. 10 a jeho manželce Lidmile rozené Černínové z Ujčína za 240zl. Zde v tomto domku také Matěj Preis zemřel dne 5. 4. 1839 v 58 letech na všeobecnou vodnatelnost, jeho manželka Lidmila zemřela dne 19. 4. 1867 na mrtvici v 70 letech.

Čp. 97, r. 2010

Po těchto manželích připadl domek dne 26. 7. 1854 jejich synu Františkovi Preisovi, tovaryši zednickému, narozenému v r. 1825, který se dne 14. 9. 1852 oženil s Annou, 30letou dcerou Václava Krisla, domkáře z Kolince čp. 93 a matky Alžběty Kohoutové z Kolince čp. 93. Tu se jim narodily děti:
Marie Josefa nar. 18. 9. 1852,
Matěj nar. 21. 7. 1855.

Otec František Preis zemřel poměrně mlád ve 48 letech na rakovinu žaludku dne 17. 3. 1873, jeho manželka Anna 20. 2. 1880 v 57 letech na zápal plic. Po smrti svého otce převzal dne 22. 5. 1873 domek nezletilý Matěj Preis, který se dne 19. 2. 1879 oženil s Rosalií, 19letou dcerou Františka Mertla, ovčáckého mistra z Kolince čp. 79 a matky, dcery Martoloměje Beneše, šafáře v Sedlečku. Ti dali život v tomto domku mnoha dětem. Byly to:
Anna nar. 13. 2. 1881,
Johana nar. 20. 5.1882, odd. 7. 2. 1915 s Jos. Košnárem v Praze,
Josef nar. 16. 3. 1884, †týž den,
Josef Marie nar. 10. 8. 1885, odd. 15. 11. 1919 s Antonínem Krýslem‚ 40letým vdovcem z Bernartic,
Jan Martin nar. 11. 11. 1887, odd. s Marií Knížkovou z Buršic dne 6. 2. 1926,
Julie 18. 5. 1890,
Karolina nar. 16. 6. 1892, †20. 8. 1892,
Marie a Božena nar. 30. 8. 1893, †14. 10. 1893,
Božena a Karolina nar. 7. 8. 1895, Karolina †4. 9. 1895,
Karolina nar. 14. 6. 1897, †19. 8. 1897,
Karolina nar. 8. 1. 1899, odd. 28. 1. 1928 s Frant. Maříkem z Mukařova.

Tato vlastně čtvrtá Karolina dorostla tedy do dospělého věku.

Dne 13. 3. 1926 byl domek odevzdán manželům Janu a Marii Preisové narozené 21. 4. 1899.

zpět