Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 99 v Kolinci, bývalá hájovna

Čp. 99, parcela č. 123

Starý Ovčín r. 2010

Dále se budeme zabývat řadou nízkých malebných domečků vysoko nad říčkou Pstružnou pod lesem vlevo cesty k Horám Matky Boží. Za svůj vznik děkují někdejšímu panskému ovčínu, z něhož byly domky po jeho zrušení po r. 1800 vystaveny. Proto byla tato skupinka domů pojmenována Ovčín.

Situace r. 1837

Výřez z císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska 1:2880 (1824-1843)
výřez z císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska 1:2880 (1824-1843)

Jak vypadaly staré ovčí stáje, se nezachovalo. Situační plán byl překreslen podle stabilního katastru z r. 1837.

Majiteli těchto “starých kasírovaných ovčích stájí“ se stali ponejvíce drobní řemeslníci, ponejvíce zedníci, papírenští tovaryši, kteří pracovali v blízké kolinecké papírně, dále tkalci a konečně strážci panských lesů - hajní. Je zajímavé, že velká část obyvatelů Ovčína přišla z Podolí, Neznašov, Březí, ale i Onoho Světa.

Popis jednotlivých domků a jejich obyvatelů počneme od východu čp. 99.

Prvním pravděpodobným majitelem byl František Türpetl, invalida (krajský dragoun) se svou ženou Barborou, dcerou Pavla Brožíka, domkáře z Prudinovic u Chrudimě, a matky Ludmily. Dne 22. 9. 1819 byla tato chalupa vylicítírovaná po zemřelém Františku Türpetlovi pro Víta Kaltenbrunnera, který měl za manželku Františku, dceru Jana Tichýho, koláře z Nové Pláničky čp. 37 a matky Barbory rozené Janoučkové odtamtéž. Nový majitel zemřel v tomto čp. 99 dne 24. 1. 1840 ve 64 letech. Z jejich dětí jsou známy:
Vojtěch, Marie‚ Magdalena a František.

Po smrti Víta Kaltenbrunnera dostal chalupu v r. 1843 syn Vojtěch, který ji dne 5. 5. 1843 prodal Tomáši a Antonii Fránovým za 675 zlatých.

Dne 7. 4. 1848 koupil tuto chalupu Josef Hlavík z Ujčína za 580 zlatých.

Odevzdací listinou z 5. 6. 1861 se stala chalupa majetkem hraběte Eduarda Taaffe a byla z ní zřízena hájovna. Ale i v hraběcích rukou byla děděna na různé příslušníky tohoto rodu. Tak dne 20. 11. 1896 dostali po jedné čtvrtině:
Marie, hraběnka Coudenhove, rozená hraběnka z Taaffeů,
Louise, hraběnka z Taaffe,
Helena Freiin z Mattencloit roz. hraběnka z Taaffe,
Jindřich hrabě Taaffe.

Dnem 10. 10. 1897 dostal Jindřich Taaffe 3/4 domu. Dnem 23. 11. 1918 se domek dostal do vlastnictví Hugona Kriegera a Leopolda Wulkana po polovinách.

Avšak dnem 16. 4. 1920 byl domek opět v majetku Dr. Jindřicha Taaffe, ale záborem dne 30. 12. 1920 se stal majetkem obce Kolinec. Bydleli pak tam hajní obecních kolineckých lesů.

Čp. 99, r. 2010

Vojtěch Šírek, lesní hajný v Kolinci čp. 99 se svou manželkou Magdalenou rozenou Bečvářovou z Čejkov čp. 59 bydlel dříve v Čejkoveeh a Tedražicích. Tam se jim narodily čtyři děti, se kterými přišel do Kolince:
Marie nar. 20. 5. 1896 v Čejkovech, odd. 31. 3. 1924 za Bohumila Terše, mlynářského dělníka nar. 30. 3. 1901 v Lobzích č. 66, syna Václava Terše, dělníka tamtéž, a matky Kateřiny rozené Ornátové.
Vojtěch nar. 1. 8. 1899 v Čejkovech,
Karel nar. 29. 7. 1905 v Tedražicích,
František nar. 10. 11. 1907.

Syn Vojtěch se dne 25. 9. 1920 oženil s Antonií Krýslovou, nar. 10. 6. 1899 v Kolinci čp. 93, dcerou Františka Krýsla, domkáře v Kolinci čp. 93 a matky Josefy rozené Šebestové z Mokrosuk čp. 42. Byl dělníkem na dráze a později úpravčím trati ČSD v Kolinci. Do své smrti bydleli manželé v železniční budově čp. 143 v Kolinci.

Čp. 99, r. 2010

Jeho bratr Karel se oženil dne 30. 1. 1932 s Barborou Koželuhovou nar. 1. 9. 1907 ve Vlčkovicích čp. 18, dcerou Václava Koželuha, tesaře ve Vlčkovicích čp. 18 a matky rozené Fürbacherové z Prokšína čp. 56.

Tento syn Karel se později stal nástupcem otcovým ve funkci hajného obecních lesů. Zde se narodil těmto manželům syn Karel. Po smrti své manželky Barbory se oženil s vdovou Růženou Pavlíkovou v Kolinci čp. 63, kde v r. 1976 zemřel dobrovolnou smrtí.

Další bratr František si s manželkou Annou, nar. 3. 3. 1909 postavili v r. 1934 domek na Novém Ovčíně čp. 197. Jejich dcera Božena, nar. 12. 4. 1933, se provdala již v novém domově za Bedřicha Popela nar. 7. 7. 1926.

Původní zápis na domek čp. 99 pochází z 19. 10. 1811 a je vložen do gruntovní knihy městečka Kolince Nr. II, fol. 101.

zpět