cp180
Zpět - čp     Menu

Situační plán zástavby rohu Jindřichovické ulice a dolní části náměstí dle stabilního katastru z r. 1837

situace náměstí , r. 1873

Legenda:

parcela číslodům č.
Parcela čís. 59s domem čp. 125
Parcela čís. 60s domem čp. 126
Parcela čís. 61s domem čp. 130
Parcela čís. 63s domem čp. 49
Parcela čís. 64s domem čp. 120
Parcela čís. 65s domem čp. 110
Parcela čís. 66s domem čp. 128
Parcela čís. 67s domem čp. 50
Parcela čís. 68bývalé jatky
Parcela čís. 69s domem čp. 129
Parcela čís. 70s domem čp. 51
Parcela čís. 71s domem čp. 52
Parcela čís. 72s domem čp. 53
Parcela čís. 73s domem čp. 54
Parcela čís. 74s domem čp. 55

Situační plán zástavby podle místního stavebního mistra Václava Káby z r. 1855

situace náměstí , r. 1873

Nákres průčelí zbouraných domů - zleva: část čp. 51, čp. 128, čp. 110, čp. 120

průčelí zbouraných domů na náměstí

Zjednodušený náčrt půdorysu radnice před zbouráním

půdorys radnice půdorys radnice

Fotografická příloha

Náměstí r. 1972
Náměstí r. 1972
Radnice a čp. 110, r. 1970
Čp. 128, 110 a radnice čp. 120 r. 1974
Čp. 51, 128, 110, radnice čp. 120 a čp. 49, r. 1974
Zbouraná radnice a čp. 49, r. 1974
Čp. 110 - západní část
Čp. 50, r. 1974
Čp. 129 - synagoga, r. 1900

zpět